Revista AC nr. 8/2019 

ANUNȚ!!!

Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”,  în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda și  Asociația Centrul Comunitar Fabrica de timp liber din Turda,  județul Cluj, organizează, în perioada  01 02 2020 – 31 07 2020, Concursul  național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, concurs  destinat copiilor.

Proiectul-  Concurs  național de  creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 •  01 02 2020 – 14 03 2020Perioada de pregătire,  implementare și promovare  a proiectului;
 • 15 03 2020 –  30 06 2020 – Perioada  de trimitere a lucrărilor; concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului concursului;       
 • 01 07 2020 – 15 07 2020 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice; Desemnarea  premianților;
 • 16 07 2020 – 31 07 2020 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării  Concursului național  de creație artistică, „Zâmbet de copil  în zbor de fluturi”,  ediția a IV-a,  2020,  pe suport  electronic.
 • 30 – 31 10 2020 – Festivitatea  de  premiere a concursului  va avea  loc la Centrul Comunitar Fabrica de Timp Liber din Turda, P-ța Romană, nr 17.                

        Premiile constau în: diplomă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC, revista asociației, de informare și promovare a culturii;  publicare de  carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; tabere de creație artistică etc; atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal; publicarea se va face online și pe suport de hârtie.

        Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, va fi promovat prin internet; pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn, prin materiale promoționale ( afișe, pliante, flyere, bannere etc.)

Componența Juriului:

  Președintele Juriului:

D-l  STelu Pop

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Valeriu DG Barbu, scriitor –  Roma,  Italia;

D-na Lilioara Macovei, scriitor& artist plastic& redactor revistă – Bacău;

D-na Diana M. Mănescu, profesor & traducător &  scriitor – Olanda;

D-na Carmen Georgeta Popescu,  scriitor, Uniunea Scriitorilor din România –  Târgoviște, Dâmbovița;

D-l Mihai Cotea, scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu;

D-na Leontina Copaciu, profesor, Palatul Copiilor Cluj Napoca;

D-na Simona Șandor , profesor, Clubul Copiilor Câmpia Turzii, Cluj;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Peter, artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter, artist plastic – Oradea, Bihor;                                                                                             

D-l Cristian Tӧmlӧ, artist artă fotografică, editor foto-video – Turda, Cluj;

D-na Corina Rus, profesor, Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop, profesor, Clubul Copiilor Turda, Cluj.

 REGULAMENTUL CONCURSULUI  NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a IV-a, 2020

  Concursul național de creație artistică,  ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, se va desfășura în perioada: 01 02 2020 – 31 07 2020;

  Concursul este structurat pe două secțiuni: literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 • până la 6 ani             – creație literară și creație plastică
 • 7 – 10 ani                    – creație literară și creație plastică
 • 11 -14  ani                 – creație literară și creație plastică
 • 15 -18  ani                 – creație literară și creație plastică

     I.      În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând  celor trei  genuri literare: liric, epic și dramatic;

•          Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

•          Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

•          Eseu

•          Piesă de teatru scurt

 • Lucrările literare, SE TRIMIT ONLINE!!! pe adresa de e-mail:

stelu_p@yahoo.com sau  constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro

redactate cu diacritice, în format CAMBRIA, la 1,15 rânduri și corp de literă 12,o singură lucrare pe maxim trei pagini format A4, pentru  fiecare concurent.

   PERIOADA DE TRIMITERE: 15 03 2020 -30 06 2020.

***  Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

 II.     În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3)- se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

•          Desene

•          Grafică

•          Picturi  pe  carton, pânză, sticlă, lemn…

•          Sculptură miniaturală    

•          Lucru manual popular

•          Colaje

•          Origami

•          Fotografie alb negru, color 

 • Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, Curierat sau personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon:0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal:401139 cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET  DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2020.

              Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201( secretar proiect)

                                                        – Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE: 01 05 2020 – 30 06 2020.

** Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini  listate de pe internet.

***Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 10 lucrări plastice.

**Tema lucărilor este una liber aleasă.

** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

***Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

•             Nume și prenume participant

•             Vârsta

•             Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

•             Adresa unității educaționale sau a  profesorului coordonator

•             Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

•             Adresa de e-mail a cadrului coordonator

•             Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact, respectiv, nr. de telefon, adresă de e-mail

*La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată lucrării.

*La lucrările literare,  datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

*Cadrele didactice, care înscriu mai mulți copii în concurs, vor trimite un tabel nominal cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație în parte.

***Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă  Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare(679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.

***Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.

***Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.

Jurizarea va avea loc în perioada: 01 07 2020 – 15 07 2020. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică,tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, tabere de creație artistică,  promovare pe internet.

Festivitatea de atribuire a premiilor va avea loc în data de 30 – 31 10 2020, ora 12; Locația: CENTRUL COMUNITAR FABRICA DE TIMP LIBER, TURDA, județul Cluj, Piața Romană, nr. 17;

Persoane de contact:   – Dragoș Pleșa, tel:0756 415 620  (secretar proiect)

                                           – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect)

*Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului, condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:                                                           

                                                                                                                                        MULT SUCCES!

______________________________________________________________________________

REVISTA AC NR.7 / 2019

Antologia tinerelor talente 

REVISTA AC NR.6 / 2019

REVISTA AC NR.5 / 2019

Concursul național de creație artistică,

,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019

(analiză de ansamblu, date statistice)

            Concursul național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, este organizat de Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”, anul acesta, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova, județul Arad, a căror contribuție logistică și materială a dus la buna organizare și desfășurare a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.               

              Proiectul – Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, raportat la scopul, obiectivele, beneficiarii, impactul artistic-cultural și social-economic, este  „Cartea de vizită” a Asociației culturale, „Cartea, izvor de cultură”, ocupând un loc de frunte în cadrul proiectelor și activităților asociației. Acest proiect a stat la temelia ființării asociației.

            Implementarea și Promovarea Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019 (prin programul  de activități stabilit de echipa proiectului), derulate pe o perioadă de 59 de zile (01 02 2019 – 31 03 2019), a precedat desfășurarea efectivă a concursului, care  s-a derulat pe o perioadă de 91 de zile (01 04 2019-30 06 2019), urmând  o altă perioadă de 31 de zile (01 07 2019- 31 07 2019), în care prezentăm o analiză de ansamblu și date statistice, cu referire la acest concurs de anvergură națională. Pe scena competiției creației artistice, am oferint  șanse egale de participare tuturor competitorilor, în care a primat talentul, pasiunea și dorința de susținere și promovare a culturii.

              Proiectul Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, sintetizat în anunțul și regulamentul concursului, a făcut obiectul  promovării prin:

– internet ; pe site-ul Web al asociației: https://www.carteaizvordecultura.ro,                            carteaizvordecultura@gmail.com  ,    https://www.facebook.com/carteaizvordecultura/ ;

–  site-urile de cultură:

Dialoguri culturale: http://junimeadigitala.ning.com/

Negru pe Alb: http://negrupealb.ning.com/;

– blogurile personale ale membrilor echipei proiectului, ale membrilor activi și colaboratorilor  asociației;

– transmiterea invitațiilor de participare; invitații trimise pe e-mail-urile instituțiilor educaționale și culturale din țară (35 de Inspectorate Județene Școlare, peste 1000  instituții educaționale din țară, 40 de cluburi și palate ale copiilor, școli  și licee de artă, prin canalul infodidactic etc.);

–  media scrisă;

– următoarele materiale de informare și publicitate: 100 exemplare afișe A3, 2000 exemplare pliante, 2000 exemplare flyere, 1300 diplome, 400 exemplare revistă, 200 exemplare carte.

              În perioada 01 04 2019- 25 05 2019,  au fost  primite 1.300  lucrări aparținând celor două secțiuni de creație artistică (literară și plastică), din 25 de județe ale țării: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița–Năsăud, București, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Iași, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea.

             Din totalul de 1.300 lucrări, au fost încrise în concurs (conform Regulamentului concursului), un număr de 1.150 lucrări (250 la secțiunea literară și 900 la secțiunea plastică).

            Raportat la ediția a II-a,  din 2018, anul acesta au participat cu 70% mai mulți competitori (675 – în 2018, 1150 – în 2019).

            În urma jurizării efectuate în perioada 26 05 2019- 09 06 2019, de către un juriu format din: d-l STelu Pop (președinte asociație, redactor șef revistă), din  județul Cluj – președintele juriului; d-na Anica Andrei- Fraschini (scriitor, traducător, redactor revistă), din Iași; d-na Lilioara Macovei (scriitor, artist plastic, redactor revistă), din Bacău; d-na Diana Monica Mănescu (profesor, traducător, scriitor), din Olanda; d-l Emanuel Pope (scriitor), din Londra, Anglia; d-na Mihaela Ciornea (profesor), din Sântana, Arad; d-l Gheorghe Sinescu (profesor, scriitor), din  Sântana, Arad; d-na Silvia Bodea Sălăjan (profesor, scriitor), din Oradea; d-l Mihai Cotea (scriitor, traducător, redactor revistă), din Sibiu; d-na Claudia  Elena Peter (profesor de educație plastică, artist plastic, scriitor),  din Oradea; d-na Mariana Jurj (profesor de educație plastică, artist plastic), din județul Arad; d-l Adrian Peter (artist plastic), din Oradea; d-l Ovidiu Cosac (regizor, artist arta fotogarfică), din Turda, Cluj, au fost desemnați premianții pe cele două secțiuni (111  premii, la secțiunea creație literară, și 184 premii, la secțiunea creație plastică), cu un total de 295 premii (25,7% din totalul participanților), având următoarea structură: Mențiune, Mențiune Specială, Premiul III, Premiul II, Premiul I, Premiul Special.

                Cu cele 295 de premii, au fost premiați copii de la 3 la 18 ani, aparținând  următoarelor grupe de vârste: 88 premii pentru copiii de la 3 la 6 ani & copiii de la 7 la 10 ani (474 participanți);  128 premii pentru copiii de 11-14 ani (473 participanți); 79 premii pentru copiii de 15-18 ani (203 participanți).

                 Fiecare participant la acest concurs național de creație artistică este un câștigător, prin oportunitatea oferită de a-și etala talentul creativ, folosind mijloace de exprimare din cele mai variate.

                 Participanții la concurs  provin din  instituții educative și culturale de stat și private, din mediul rural (30 %) și din mediul urban (70 %); de la grădinițe,  școli pregătitoare,  școli gimnaziale, licee teoretice, tehnice și de specialitate, școli și licee speciale pentru elevii cu dizabilități, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, școli și licee de artă etc. Au participat la concurs copii de diferite naționalități; români, maghiari, germani, rromi, turci, tătari, ucrainieni etc., care au găsit pe scena competiției creației artistice oportunitatea etalării talentului creativ, manifestat prin forme din cele mai diverse, aducând o notă de frumos, de speranță, de lumină pe chipul și-n sufletul cititorului și privitorului actului cultural.

                 În data de 15 06 2019, a avut loc o primă Festivitate de premiere a celor care s-au remarcat la concurs, organizată la Tabăra Căsoaia – Casa Verde, județul Arad. La acest eveniment, au participat  copii, părinți, cadre educative, invitați și oficialități.

      Evenimentul a  făcut parte din proiectul „Expo-Cultura”, organizat de Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”, ca preambul la Sărbătoarea “La Poalele Highișului”, ediția a III-a, organizată de Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova.        

     În cadrul festivității de premiere, au fost decernate diplome și premii câștigătorilor din zona Târnova, din județul Arad, prezenți la festivitate; au primit Diplome Speciale, pentru implicare și contribuție în promovarea culturii în rândul tinerei generații, oficialitățile partenere, cadrele educative, membrii asociației. Această primă festivitate a fost urmată de Festivitatea de premiere a concursului, din data de 29 06 2019, care a avut loc la aceeași locație, Tabăra  Căsoaia- Casa Verde, unde au fost nominalizați toți premianții concursului, iar cei prezenți au primit diplome și premii, urmând ca, în perioada următoare, să fie expediate diplome de participare tuturor celor înscriși în concurs, diplome și premii pentru cei premiați, iar cadrelor educative, adeverințe de participare, necesare dosarului personal (s-au eliberat 273 de adeverințe pentru cadrele educative, coordonatoare, din cele 25 de județe participante).

                 Pornind de la scopul și obiectivele propuse, grupurile țintă și beneficiarii proiectului, Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, având ca repere zâmbetul și zborul, caută să definească existența ca ființă de sine stătătoare a Copilului, ce dă sens și rost vieții umane, a existenței noastre în Univers.

                  Făcând o analiză de ansamblu a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională, constatăm că au fost realizați toți parametrii pentru a atinge scopul și obiectivele propuse, cu direcții bine definite spre grupurile țintă, implicit spre beneficiarii proiectului.

                  Rezultatele proiectului s-au materializat în:

 • susținerea și promovarea tinerilor talentați în domeniul artistic și cultural;
 • dezvoltarea competitivității și a calității în manifestările culturale;
 • implicarea unui număr cât mai mare și cât mai larg de participanți, la astfel de competiții culturale;
 • atragerea și implicarea societăților comerciale, a oamenilor de afaceri, în susținerea și promovarea  actului cultural; 
 • promovarea instituțiilor de stat și private, care susțin acest proiect;
 • promovarea prin publicarea în Revista AC, revista trimestrială a asociației, a proiectului, Concurs național de creație artistică,  „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019;
 • promovarea partenerilor,  sponsorilor și instituțiilor care sprijină acest act cultural;
 • promovarea tinerelor talente, prin publicarea lucrărilor premiate în Revista AC nr. 5 și 6, numere dedicate concursului, revistele  vor apărea în mediul online și pe suport de hârtie, până la sfârșitul lunii August, 2019, respectiv, sfârșitul lunii Septembrie, 2019 ; tipărirea unei cărți – „Antologia Tinerelor Talente”, care va apărea până la sfârșitul anului 2019;
 • amplificarea relațiilor culturale, între instituțiile partenere și implicate în desfășurarea  acestui proiect.

                  Toate acestea au putut fi realizate prin participarea și implicarea  partenerilor noștri: Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova, Popasul turistic ,,Valea Arinilor”, Arăneag. Prin implicarea și contribuția materială, a sponsorilor și colaboratorilor noștri: S.C. Superex S.R.L. Arad, S.C. HTI International S.R.L. Brașov, S.C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S. C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. I&C Transilvania Construcții S.R.L. & S.C. Transilvania Impact Import-Export S.R.L. Turda, S.C. Center Point S.R.L.Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda.

              La realizarea acestui proiect, prin implicare directă și voluntariat, prin pasiune și dăruire,  au participat toți membrii echipei proiectului: Constantin Popuța (Manager proiect),  Gheorghe Câlb (Secretar proiect), membrii: Anica Andrei- Fraschini, Mihai Cotea, Lilioara Macovei, Cristian Tömlö, Claudia Elena Peter.

            Mulțumim tuturor: participanți, profesori coordonatori, parteneri și sponsori, colaboratori, membri ai juriului, echipei proiectului, invitați și spectatori, pentru implicare și dăruire, pentru realizarea acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.

            Interacțiunea  dintre  participanții  provenind din medii diferite, din mediul rural și urban, din diferite instituții educaționale și culturale, de stat și private, abordarea diferitelor forme de exprimare a talentului creator, dezvoltarea competiției în exprimare și manifestare, etalarea talentului,  prețuirea și recunoașterea adevăratelor valori, legarea de noi prietenii bazate pe determinare, deschidere, afinitate și respect reciproc, animați de cunoaștere, pasiune și dăruire, au contribuit împreună la scopul propus, acela de a promova cultura.

            Toate acestea reliefează unicitatea, sustenabilitatea și durabilitatea concursului ce poartă un nume bine definit:

Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”.

REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ, 

         „ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”

                          EDIȚIA A III-A, 2019

 
SÂMBĂTĂ, 29 06 2019, ORA 12, LA LOCAȚIA TABĂRA CĂSOAIA/ CASA VERDE, DIN COM. TÂRNOVA, JUD. ARAD,
ARE LOC FESTIVITATEA DE PREMIERE A  CONCURSULUI.
SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE CĂȘTIGĂTORII ȘI PROFESORII COORDONATORI PARTICIPANȚI, PRECUM ȘI PĂRINȚII ȘI INVITAȚII.
 
VĂ RUGĂM SĂ VĂ ANUNȚAȚI PARTICIPAREA LA ADRESELE DE MAI JOS, PÂNĂ LA DATA DE 25 06 2019.
 
VĂ MULȚUMIM, PENTRU PARTICIPARE!
 
VĂ AȘTEPTĂM, CU DRAG!
 
CONSTANTIN POPUȚA,
        (STELU POP)
 
 MANAGER PROIECT,
PREȘEDINTE ASOCIAȚIE.
 
Persoane de contact:
1.Gheorghe Câlb/ e-mail: gh.calb@yahoo.com, tel: 0757 640 496
2.Constantin Popuța/ e-mail :stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516

Tabel Premianti Sectiunea Literara-2019

Tabel Premianti Sectiunea PLASTICĂ-2019


ANUNȚ!!!

Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”,  în parteneriat cu Consiliul  Județean  Arad & Centrul Cultural Județean Arad,  Primăria & Consiliul Local  Târnova, din județul Arad, organizează, în perioada 01 02 2019 – 30 06 2019, Concursul național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, concurs  destinat copiilor.

Proiectul Concurs național de  creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 1. 01 02 2019 – 31 03 2019Perioada de pregătire,  implementare și promovare a proiectului;
 2. 01 04 2019 – 25 05 2019 – Perioada de trimitere a lucrărilor, concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului;
 3. 26 05 2019 – 09 06  2019 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice;

Premiile constau în: diplomă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC, revista asociației, de informare și promovare a culturii;  publicare de  carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; tabere de creație artistică etc; atestate pentru personalul educațional participant.

Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, va fi promovat prin internet, pe site-urile asociației, pe Youtube, Google, WordPress, Facebook , prin materiale promoționale( afișe, pliante, flyere, banner, etc.)

      4. 10 06 2019 – 19 06 2019 – Perioada anunțării câștigătorilor concursului și lansarea invitațiilor de participare la Festivitatea de premiere; prin e-mail sau telefonic.

     5. 29 06 2019 – Festivitatea de premiere a Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,  ediția a III-a, 2019;

    6. 15 06 2019 – 31 07 2019 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, pe suport  electronic și pe suport de hârtie;

                                                                       Componența Juriului:

                                                                        Președintele Juriului:

 D-l  STelu Pop

                                   Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Emanuel  Pope, scriitor –  Londra,  Anglia;

D-na Lilioara Macovei, scriitor& artist plastic& redactor revistă – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini, scriitor & traducător & redactor revistă – Iași;

D-na Diana M. Mănescu, profesor & traducător &  scriitor – Olanda;

D-l Gheorghe Sinescu, profesor & scriitor – Sântana, Arad;

D-na Mihaela Toma, profesor- Sântana, Arad

D-na Silvia Bodea Sălăjan, profesor &  scriitor-  Oradea, Bihor;

D-l Mihai Cotea, scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu.

                                                      Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Peter, artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-na Mariana Jurj , artist plastic & profesor de educație plastică – județul Arad;

D-l Adrian Peter, artist plastic – Oradea, Bihor;                                                                                             

D-l Ovidiu Cosac, regizor & artist artă fotografică- Turda, Cluj.

REGULAMENTUL CONCURSULUI  NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a III-a, 2019.

                        Concursul național de creație artistică,  ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, se va desfășura în perioada: 01 02 2019 – 30 06 2019;

                      Concursul este structurat pe două secțiuni: literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 •       >6 ani           -creație literară și creație plastică
 • 7- 10 ani           -creație literară și creație plastică
 • 11-14  ani        -creație literară și creație plastică
 • 15-18  ani        -creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând  celor trei  genuri literare: liric, epic și dramatic;

•          Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

•          Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

•          Eseu

•          Piesă de teatru scurt

                       Lucrările literare, redactate cu diacritice, în format Times New Roman, la 10 rânduri și corp de literă 12, o singură lucrare pe maxim trei pagini format A4, de fiecare concurent, vor fi transmise  în perioada 01 04 2019 – 25 05 2019, online, pe adresa de e-mail :  stelu_p@yahoo.com sau  constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro,

Nu se acceptă lucrări realizate prin Copy-Paste, iar dacă se folosește o sursă de inspirație, aceasta trebuie menționată!

 II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4) se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

•          Desene

•          Grafică

•          Picturi  pe  carton, pânză, sticlă, lemn…

•          Sculptură miniaturală    

•          Lucru manual popular

•          Colaje

•          Origami

•          Fotografie alb negru, color

Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini  listate de pe internet.

Lucrările plastice vor fi expediate în perioada 01 04 2019 – 25 05 2019, prin Poșta Română, Curierat sau personal, pe adresa: Primăria Târnova, str. Principală, nr.734, cod poștal 317360, județul Arad, d-l Gheorghe Câlb(secretar proiect),  telefon: 0757 640 496,                              e-mail: gh.calb@yahoo.com, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET  DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2019.

 Tema lucărilor este una liber aleasă. Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

•             Nume și prenume participant

•             Vârsta

•             Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

•             Adresa unității educaționale sau a  profesorului coordonator

•             Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

•             Adresa de e-mail a cadrului coordonator

Cadrele didactice care înscriu mai mulți copii în concurs sunt rugate să înainteze și un tabel nominal cu participanții.

•             Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact, respectiv, nr. de telefon, adresă de e-mail…

Aceste date vor fi evidențiate pe verso, la lucrările plastice, prin eticheta atașată lucrării. La lucrările literare,  datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos, nu separat de acestea. Se va preciza secțiunea și categoria la care se înscriu lucrările.

Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă  Acordul pentru dreptul de publicare și expunere.

Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Patrimoniul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.

Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, nu vor fi înscrise în concurs.

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică. Jurizarea va avea loc în perioada:26.05.2019 – 09.06.2019, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, tabere de creație artistică,  promovare pe internet.

 Festivitatea de atribuire a premiilor va avea loc în data de 29. 06. 2019, ora 12;         Locația- Tabăra Căsoaia/Casa Verde, comuna Târnova, județul Arad.

Persoana de contact: d-l Gheorghe Câlb(secretar proiect), telefon: 0757 640 496,

e-mail: gh.calb@yahoo.com

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului, condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:                                                           

                                                                                    MULT SUCCES!

Asociația culturală,

„Cartea, izvor de cultură”

CFI: 38560862

Sediul: Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 64, Cluj Cont bancar: RO08BACX0000001544194001

Banca: UniCredit Bank

https://www.carteaizvordecultura.ro https://www.facebook.com/carteaizvordecultura/

e-mail:constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro, stelu_p@yahoo.com

Telefon: 0740 641 516 ; 0741 700 096

https://issuu.com/stelupop/docs/bt_3_mai_ac_nr.1_final_stelu https://issuu.com/stelupop/docs/ac2-hq https://issuu.com/stelupop/docs/ac_3_6_ https://issuu.com/stelupop/docs/ac_4-bt-_final-07_03_19 https://issuu.com/stelupop/docs/ac_5-bt-18_10_19 https://issuu.com/stelupop/docs/ac_6-_bt_-06_11_19 https://issuu.com/stelupop/docs/ac_7-_bt-_12_02_2020 https://issuu.com/stelupop/docs/ac8_-_01_04_2020-bt-issuu

https://issuu.com/stelupop/docs/anto_1-bt-_final_1-_03_12_18 https://issuu.com/stelupop/docs/anto_2-bt-22_01_19 https://issuu.com/stelupop/docs/t_s-_bt-final-09_07_19 https://issuu.com/stelupop/docs/anto_4_19-11-_2019-_bt-21_12_2019

https://www.linkedin.com/in/pop-stelu-52a916a5/detail/recent-activity/ shares/

„EXPO – CULTURA-2020”- în pagină de LinkedIn

Asociația culturală, „Cartea, izvor de cultură” a luat ființă la finele anului 2017 într-o localitate din mediul rural din județul Arad, la inițiativa unui grup de oameni inimoși, iubitori de cultură; profesori, scriitori, artiști, avocați, ingineri etc. cu scopul de a promova și susține talentul creator, cu preponderență al tinerei generații, de a promova cultura prin cartea tipărită, (sloganul -„dăruind o carte, o lucrare plas- tică, promovăm și susținem cultura” a devenit farul nostru călăuzitor), asociația se înscrie în peisajul cultural românesc, prin manifestări, acte culturale unice prin esență și conținut.

Prima filă de carte, scrisă pe meleaguri arădene, cu un palmares bogat în proiecte, activități culturale și sociale, ne definește scopul propus, acela de a promo- va cultura, aducând un nou suflu în patrimoniul cultural românesc, prin unicitatea actelor culturale, prin participarea semnificativă a tinerei generații.

Anul 2020 deschide cea de-a doua filă de carte a Asociației culturale, „Cartea, izvor de cultură”, sub noi auspicii: am mutat sediul asociației la Turda, am reconsi- derat componența asociației, am găsit noi parteneri și colaboratori, care ne vor spri- jini logistic și material în continuitatea și realizarea proiectelor noastre, aducând în peisajul cultural turdean, al zonei clujene, implicit al celui național, contribuția noastră culturală și socială, făcând cunoscute țării și lumii talentul creator, zestrea strămoșească ale făuritorilor de frumos de pe aceste meleaguri binecuvântate.

Am deschis seria proiectelor și activităților noastre pe tărâm turdean cu unicul concurs dedicat copiilor cu vârste de la 4 la 18 ani, Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, concurs dema- rat la 01 02 2020 cu finalizare la 31 07 2020, structurat pe două secțiuni: creație literară și creație plastică; aici, tinerii talentați de pe toate meleagurile țării și-au

putut etala talentul creator, într-o competițiela care au participat 718 competitori din 31 de județe ale țării, îndrumați și coordonați cu dăruire și pasiune de peste 200 de profesori.

Participanții la concurs provin din instituții educative și culturale de stat și private, din mediul rural și urban; de la grădinițe, școli pregătitoare, școli gim- naziale, licee teoretice, tehnice și de specialitate, școli și licee speciale pentru elevii cu dizabilități, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, școli și licee de artă etc. Au participat la concurs copii de diferite naționalități; români, maghiari, germani etc., care au găsit pe scena competiției creației artistice oportuni- tatea etalării talentului creativ, manifestat prin forme din cele mai diverse, aducând o notă de frumos, de speranță, de lumină, zâmbet pe chipul și-n sufletul cititorului și privitorului actului cultural.

În paginile ce urmează, cu mare bucurie, vă prezentăm frumoasele rezultate ale acestei ediții conturate în noul proiect ce poartă un nume:

„EXPO – CULTURA-2020”- în pagină de LinkedIn ( pag. 1)

În țara curcubeului

Era o zi ploioasă de vară, așa cum numai la munte poate să fie. Clara se uita pe fereastră, privind curcubeul care începuse să se formeze. I-au plăcut atât de mult culorile, încât a simțit că se strecoară pe fereastră și urcă pe scara curcubeului, să cutreiere lumea.

Ea a pus mâna pe culoarea verde. Înăuntru era ca în basme. S-a așezat pe covorul verde al ierbii. Copacii erau plini de frunze verzui. A înaintat și a pătruns în culoarea roșie. A văzut maci, cireșe și buburuze care zburau din floare în floare. Mai departe, i-a surâs culoarea galbenă. O rază de soare a luat-o în brațe și a plimbat-o prin lanul de cereale. A lăsat-o jos și Clara a văzut galbenul florilor de păpădie. A intrat și-n culoarea albastră! Sus, cerul albastru o mângâia, iar jos, marea albastră o stropea cu valurile ei.

Celelalte culori ale curcubeului, orange, indigo și violet, erau pe aripile fluturașilor. Ele dau zâmbet pe fața copiilor și luminează grădinile oamenilor. Dintr-o grădină, un puf de păpădie a dus-o pe Clara de unde a plecat. Fetița și-a dat seama că lumea e frumoasă și te invită în fiecare zi într-o călătorie, ca să îi descoperi frumusețile.

Și atunci, Clara a zâmbit.

Ciocănel Antonia

9 ani, cl. a II-a Școala Gimnazială „Nestor Urechia” Bușteni, Prahova

Prof. înv. primar Silvia Duțu

Pledoarie pentru lectură

E pauză. Ies pe holul liceului şi surprind o discuţie între două fete mai mici:

 • N-ai să-mi împrumuţi o carte ?
 • Am una în telefon, e în format pdf şi nu are mai mult de 80 de pagini… Mai am puţin şi-o termin… Vrei să ţi-o povestesc?

„Nu, nu i-o povesti“, îi răspund în gând, „las-o să afle singură despre ce e vorba şi dacă e sau nu pe gustul ei“… Mie nu-mi place să citesc pe telefon sau laptop. Mie îmi plac cărţile din hârtie, adevărate, să le simt sub degete şi sub ochi, să le respir mirosul ăla de carte nouă, abia ieşită de sub tipar, sau, dimpotrivă, mirosul ăla specific de carte veche, cu foile ciufulite, îngălbenite, chiar pătate de cine ştie ce mâini curioase, grăbite sau poate blazate, care şi-au lăsat astfel amprenta prin timp. Ştiu că nu toată lumea citeşte, nu toată lumea dă bani pe o carte, mulţi tineri de vârs- ta mea sunt mai pasionaţi de filmele de pe Netflix sau clipurile de pe YouTube, până şi cărţile studiate la şcoală sunt înlocuite de adaptările cinematografice mai mult sau mai puţin fidele textului…

Ce-i drept, şi cărţile din ziua de azi sunt prea multe, prea puţin valoroase şi parcă prea asemănătoare, toate sunt pe acelaşi calapod, cu eroul deştept, curajos şi deseori bun sportiv care trece, ajutat de prieteni, prin tot felul de ciudăţenii, sau fata singuratică urmărită de puş- tiul din cartierul interzis, a căror love story este tulburată de un derbedeu plin de muşchi. Nu tot ce încarcă tarabele şi rafturile librăriilor este cu adevărat literatură. Să fim serioşi, poate e greu să distingi cărţile bune, să stabileşti o ierarhie a cărţilor valoroase fără un pic de ajutor, dar o poţi face, ierarhizarea are şi ea criteriile ei: vechime şi consacrare în timp, număr de cititori din toate categoriile sociale şi de vârstă, mod original de a scrie şi de a reda o anumită idee sau perspectivă asupra realităţii, asupra omului în toată complexitatea lui.

Câtă diferenţă între „Twilight“ şi „Prăbuşirea casei Usher“, între „Invitaţie la vals“ şi „La răscruce de vânturi“, sau între personaje ca Nică, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Pippi Şoseţica şi Micul Prinţ! Şi încă acestea sunt personaje memorabile, pe care le cunoaştem măcar parţial. Am sen- zaţia că suntem subestimaţi, că se crede că nu suntem capabili să vedem realitatea şi să apreciem o carte bună, care ne chiar ne dă mintea şi sufletul peste cap, şi de aceea ni se dau să înghiţim pagini întregi cu poveşti siropoase, clişeice, care amestecă elemente deloc originale într-un con- text mai mult sau puţin modernizat, care nu mai ştiu să ne ofere emoţie sinceră.

Mă plimbam ieri singură prin parc, profitând de o zi de februarie prea însorită, căci toţi prietenii mei erau prinşi cu treburi, indiferent ce-or înţelege ei prin asta. Am auzit un grup de copii care nu cred că aveau mai mult de 12 ani vorbind despre „ultimul serial original Netflix“ şi mi-a venit să râd, dar am şi căzut pe gânduri, ce-o însemna „serial original“? Care-o fi diferenţa între un serial original şi o carte originală? Mi-am amintit că la vârsta lor citeam „Fram, ursul polar“ şi am vrut să-i întreb dacă au citit şi ei volumul, sau măcar dacă au auzit de el, dar mi- am dat seama că o să par prea „duduie“ şi oricum nu avea rost să intru în discuţie. Diferenţele între generaţii nu înseamnă zeci de ani, uneori ajung cinci ani ca să marcheze o diferenţă între preocupări, mod de a gândi şi a se comporta.

Mă tem că o să ajungem o lume de ochelarişti, dar nu de la citit, ci de la ecranele TV şi ale telefoanelor sau de la monitoarele calculatoarelor. Toată lumea stă cu ochii în ecrane, citind doar newsfeed-urile şi meme-urile de pe Facebook, Instagram, urmărind vloggeri şi uitând să se privească în ochi şi în suflete. Căci ce face o carte altceva decât să te privească adânc în suflet şi să-l facă să tresalte? Să ne luăm cu toţii de mână, într-un cerc mare în jurul cărţilor vechi şi noi, groase sau subţiri, să protejăm universul lecturii! Voi, pasionaţii de teorii conspiraţioniste, de mistere şi crime, luaţi-vă în braţe romanele poliţiste sau thrillerele; voi, visătorilor, luaţi-vă în braţe poveştile de dragoste; voi, cei dornici să evadaţi din lumea reală, luaţi-vă în braţe cărţile cu basme şi istorii fanteziste; voi, cei pasionaţi de un anumit domeniu, luaţi-vă în braţe cărţile care vă spun mai multe despre domeniul respectiv! Poate o să le scrieţi şi voi pe ale voastre cândva, măcar în imaginaţie. Marile salturi ale gândirii şi marile descoperiri nu au fost făcute de cei care doar au stat în faţa ecranelor să se uite la figurile frumoase, mai mult sau mai puţin expresive, ale actorilor, sau la noile modele de rochii, adidaşi, telefoane…

Sunt atâtea cărţi, pentru toată lumea, care aşteaptă să fie atinse, deschise şi parcurse cu interes şi cu drag. Fiţi schimbarea, fiţi curioşi, descoperiţi, îndrăzniţi să faceţi şi să fiţi mai mult! Cărţile sunt cel mai bun ghid şi cel mai devotat prieten în această călătorie spre descoperirea sinelui şi a lumii, spre evoluţia intelectuală, morală şi afectivă a fiecăruia dintre noi.

Popescu Briana,

16 ani, clasa a X-a Clubul Copiilor Medgidia

Prof. coordonator: Luciu Marilena

Cartea

Ia-mă de mână și visează-mă Cu ochii larg deschiși,

Ațintiți spre cerul Nesfârșit al vieții.

Privește-mă cu pasiune Și reverență, cu dorință, Așteptând cu nerăbdare Să mă descopăr în fața ta.

Păstrează-mă veșnic În inima ta mare și Lasă-mă să-ți hrănesc Ființa în fiecare clipă.

Iubește-mă cum te Iubesc și eu, căci

Ți-am dat tot ceea Ce sunt :

Cuvintele și cunoașterea Din care m-am născut.

Câmpan Diana,

18 ani, cl. a XII-a Col. Naț. „M. Eminescu”, Baia Mare, Maramureș,

Prof.coord. Mureșan Codruța

Anotimpuri

Am zăvorât vara în clipirea șireată a soarelui

transparent de strălucitor. Și toamna am lăcătuit-o în diagonala de rouă

a ploii

Iarna s-a ascuns după un nor incolor…

Căutând primăvara

m-am trezit înflorind azvârlindu-mi pulsul

ca un strigăt de izbândă spre soarele tânăr.

Otea Ioana,

13 ani, cl. a VII-a Col. Tehnic„ Ion Creangă”, Târgu-Neamț, Județul Neamț

Prof. coord. Toma Mihaela

Baut lăv

mie îmi plac vulpile, întotdeauna mi-au plăcut vulpile,

animale senzuale când sunt singure, dedicate când sunt domestice,

câino-pisici, la fel de credincioase și mofturoase. mincinoase ingenioase,

își fac cuib în perna ta și rămân acolo cu un strop de ludic, caută liniște pe vreme de război și întărâtă pe vreme de pace, impredictibile, îți fac viața amară dacă nu ești punct de interes. mie îmi plac vulpile,

dar nu am iubit niciuna.

poate că nu am fost capabil să le prind vii, poate nu am cântat suficient de crud, fragil, poate resping instinctual orice îmi place oricum nu am iubit niciodată o vulpe.

am prins însă o pisicuță, delicata creatură scurtă și sprintenă

tristă degeaba,

nu prea ieșea de sub plapumă. i-am peticit punga cu fum, iar ea a rămas lângă mine.

i-am arătat aurora boreală iar atunci, a tors

și mi-a promis edenul construit din epave și corbi lipite cu noroi și fân sub soare arzător

de seară de septembrie,

acoperind marea și întreținând iadul în șemineu, în adieri de câmpie poluată și miros de sare amară. i-am promis gâdilându-i urechile

că nu voi aranja altfel sticlele cu opțiuni, că voi bea din ceea ce-mi oferă,

oricât de mizer va fi castronul, oricât de neagră ar fi licoarea, că mă voi strădui să desenez posibilitatea acelei grădini. după ce timpul și-a dat jos pălăria și ne-a salutat,

nu a terminat urarea, iar pisicuța și-a ascuțit ghearele. i-am cerut să nu lase blana în ploaie…

pentru că, dacă se udă, va îngheța,

apoi cristale de gheață or să apară și pe retina mea, spărgând vase de sânge și văzând roșu.

nu m-a ascultat și a ieșit in ploaie, ghearele s-au făcut mănuși de box, eu m-am făcut sac de rafie

și a început să se depună tartru pe noi. i-am cerut să înceteze,

dar ea a dansat în ploaie privind norii grei, încărcați, întunecați, apoi a intrat pe hol,

iar frigiderul a luat foc, iar eu am rămas mut,

m-a furnicat pielea, am vrut s-o jupoi, am vrut să curăț jegul de sub unghii, dar ea

a pus lăbuța pe degetele mele și a zis să-l las acolo… voiam să trag apa verde și mizerabilă în piept,

am vrut să cunosc felinarul stins, am vrut să devin îngrășământ,

dar frica și rațiunea mi-au spus să nu o fac.

cicatricile de la mâna stângă, de sub semnul cancerului ștanțat pe mine când eram mic, sunt făcute de ea,

de acea pisicuța mică, firavă, zgribulită din zăpada mov… iar acum tot urmăresc o vulpe,

poate n-am s-o prind, poate îmi va scăpa,

poate vine ea la mine, poate nu o alerg prin lanuri de grâu, înțepat de lăcuste, poate am să cânt opera dansând vals singur, iar ea se va alătura,

sau poate nu.

dar dacă nu reușesc să mă transform în podul de care am nevoie până în lumea ei, eu voi ști un lucru,

mie îmi plac vulpile,

chiar dacă nu am iubit niciodată una.

Ghelase George

16 ani, cl. a X-a, Lic. Tehnologic”AL.I.CUZA”, Slobozia, Prof. coord. Cîncescu Beatrice

„Muma Pădurii” din Valea Ruscovei

Pădurea este universul comunității huțulilor sau huțanilor – o etnie muntenească din zona mea natală – ce trăiesc pe Valea Ruscovei, o zonă predominant acoperită de păduri din regiunea Maramureșului istoric. Pădurea a fost din cele mai vechi timpuri o sursă fundamentală de in- spirație pentru o mare parte din legendele locale. Locuitorii Ruscovei cred, chiar și în vremurile noastre contemporane, în existența forțelor pădurii, așa se explică așadar coexistența în adân- curile pădurilor a unor multitudini de mituri și legende cu o puternică amprentă misterioasă. În regiunea noastră, dacă se întâmplă să vorbești despre pădure, trebuie să o faci în șoaptă, cu o oarecare temere străveche, din cele mai înnegurate timpuri. Pentru a nu incita forțele de neoprit ale Răului.

Pe vremea copilăriei mele, mă fascina ceea ce îmi istoriseau bunicii și părinții mai apoi, iar toate aceste povestioare aveau legătură cu două ființe mitice ce ne bântuiau pădurile, marcân- du-mi copilăria, drept pentru care nici măcar azi nu sunt sigur că știu adevărul acestei povești.

Unul dintre personajele a căror poveste mă fascinează, dar mă și obsedează totodată, este Lisna (în traducere ”muma pădurii”). Această creatură misterioasă de o frumusețe angelică, diafană, de aproximativ 2 metri, precum o arătare uriașă, își ducea viața într-o căsuță simplă din lemn, înconjurată de o grădină cu ierburi și plante de toate soiurile, chiar în inima pădurii – adăpost sanctuar – labirint al existenței sale.

E bine de știut că Lisna este o arătare terifiantă, despre care nimeni nu cutează să vorbeas- că măcar. Dacă, totuși, cineva o face, după credințele populare, ar fi bine ca acela să aibă asupra-i usturoi sau sare, dacă vrea să scape teafăr și nevătămat și pentru a alunga răul. Părul Lisnei este foarte lung și uneori ea le cere oamenilor să i-l pieptene. De altminteri, Ea fură copiii și îi schim- bă între ei, zice-se. Povestea rostită de bunica mea este elocventă în acest caz, vecinul ei, Păcală, cizmarul, fiind aspirat de-a dreptul de un vârtej prin care Lisna l-a înhățat ducându-l pe un deal din apropiere, unde, până la urmă, i-a dat drumul.

Și tata avea povestea lui de pe vremea când era copil și lucra la câmp, spunea că Lisna ar fi furat căpițele de fân. Sunt câțiva oameni de-ai locului ce jură că ar fi văzut-o pe Lisna. Alții au vrut chiar să o fotografieze, fără să reușească, ba chiar Lisna i-a speriat de-a dreptul…

La noi se spune, ca o superstiție de-a locului, că dacă vorbești de Lisna ea îți va cere să-i piepteni părul. Sub aspect simbolic, părul reprezintă acele virtuți umane, precum forța sau viri- litatea, și este o trăsătură fundamentală a personalității, sau mai înseamnă spiritul rebel, nesu- punerea (când ești cu pletele în vânt). Mai mult decât atât, în străvechile tradiții celtice, părul este considerat ca fiind lăcașul sufletului. Părul mai este asociat cu vegetația, fiind considerat iarba pământului. Ori la femei, părul semnifică o veritabilă și senzuală armă de seducție. De aici, faptul că Lisna cerea să fie pieptănată ar putea simboliza că avea nevoie de atenția lor.

Există și un echivalent masculin al Lisnei ce se numește Lisnek, diferența constând în înălțime, el măsurând vreo 5-6 metri. Bunicul mi-a povestit că pe vremuri, Lisnek ar fi încercat să pătrundă la noi în gospodărie, dar el i s-a opus. Ce speriată a fost atunci bunica !…dar arătarea nu le-a făcut niciun rău. Și străbunicul meu l-ar fi întâlnit pe Lisnek în Al Doilea Război Mondial, noaptea, când se odihnea în cort, alături de camarazii lui de luptă. Doar pentru că și-ar fi păstrat calmul, arătarea s-ar fi retras în liniște.

Eu sunt genul de om ce pune accent pe rațiune și crede în știință, nelăsându-se influențat de astfel de lucruri. Părinții mi-au dezvăluit secretele lui Moș Crăciun și ale Sfântului Nicolae, cu toate astea nu au reușit să-mi spulbere mirajul în sine al copilăriei. Când ești copil, orice e posibil, irealul devine real, ludicul se camuflează în imaginar, iar fascinația ne domină universul. Sacrul e trăit ca o experiență extrem de intimă, la nivel afectiv și emoțional. Fără a mai vorbi despre mine, copilul …, mi-am reprezentat imaginea ”mumei pădurii”, când înfricoșătoare, când șăgalnică și zâmbitoare. Un simbol ce mi-a marcat copilăria, un soi de alteritate reprezentativă, ce a dat un sens intens poveștii ce mă învăluise pe deplin. Nici părinții mei sau vreun alt bătrân de-al satului nu s-au îndoit vreodată de existența acestei creaturi. Asta mă face și pe mine să cad pe gânduri, și mă fascinează totodată, mă simt precum copiii fermecați de poveștile și legendele din alte timpuri. Acest mister sălășluiește încă în amintirile mele, nici în ziua de azi nu știu cu certitudine cât adevăr împovărează existența sau nonexistența celor două personaje. Să explici inexplicabilul ar putea fi un semn al devoalării fascinantului mister al evoluției noastre.

Și-atunci, de ce ne-am avânta, grăbiți, spre maturitate ?

De ce nu am mai rămâne, puțin sau pe veci, copii ???

„La fille de la forêt” de la vallée de Ruscova

La forêt c’est l’univers de la communauté des Houtsoules (huțuli/huțani – une ethnie montagnarde de ma zone natale) qui vivent dans la vallée de Ruscova, une zone boisée dans la région du Maramureș historique. Le bois était depuis des siècles une source fondamentale d’in- spiration pour beaucoup de légendes locales. Les habitants de Ruscova croient, même dans la contemporanéité, à l’existence des forces de la forêt, c’est pour cela que beaucoup de mythes et histories à une forte empreinte mystérieuse, y coexistent. Chez nous, quand on parle du bois, on le fait en chuchotant, avec une sorte de peur ancestrale. Les forces incontournables du Mal ne doivent pas être provoquées.

Enfant, j’étais fasciné de ce que mes grands-parents et mes parents me racontaient et toujours ces histoires étaient liées à deux créatures mythiques peuplant nos forêts, qui ont mar- qué mon enfance, par conséquent ni aujourd’hui je n’en connais la vérité.

L’un de personnages dont l’histoire me fascine et m’embête en même temps, est Lisna. (en traduction « la fille de la forêt»). Elle a une beauté angélique, diaphane et mystérieuse, me- surant environ 2 mètres. Cette géante sylvestre passait sa vie dans une maison modeste en bois, entourée d’un jardin d’herbes et différentes plantes, située au cœur de la forêt – sorte de san- ctuaire-labyrinthe de son existence. On doit savoir que Lisna est une créature terrifiante, dont on n’ose pas parler. Si on le fait cependant, les croyances populaires recommandent que c’est mieux d’avoir de l’ail ou du sel chez soi, pour pouvoir échapper sain et sauf et pour éloigner le mal. Lisna a de très très longs cheveux et parfois Elle demande aux humains de les tresser. D’ailleurs, Elle vole les enfants et les change entre eux. Eloquente dans ce cas est l’histoire que ma grand- mère me racontait, sur son voisin, Păcală, qui était cordonnier et qui a été volé par le tourbillon que Lisna avait créé pour l’emmener jusqu’à une colline des environs où Elle l’avait lâché.

Mon père me racontait, lui aussi, étant garçon et travaillant avec ses parents le champ, a observé comme Lisna avait pris le foin fourché. Il y a des gens de chez nous qui jurent avoir vu Lisna. D’autres ont essayé de la prendre en photos, mais ils n’ont pas réussi et en plus, ils ont vécu des moments de petites frayeurs. Une superstition locale rappelle que si quelqu’un parle de Lisna, parfois elle lui demandera de brosser ses cheveux. Symboliquement, les cheveux représentent des vertus humaines comme la force, la virilité, un trait particulier de la personna- lité, même la rébellion, l’insoumission (les cheveux au vent). En plus, dans les traditions celtiques ancestrales, les cheveux sont considérés être le siège de l’âme. On les associe aussi à la végéta- tion, car les cheveux sont l’herbe de la Terre. Et pour les femmes, les cheveux sont une vérita- ble et sensuelle arme de séduction. Et le fait que Lisna demanda aux humains de brosser ses cheveux pourrait symboliser qu’elle avait besoin d’attention.

L’équivalent masculin de Lisna est Lisnek, mais la plus grande différence entre les deux est que Lisnek mesurait 5 ou 6 mètres. Mon autre grand-mère m’a raconté qu’autrefois cette créature avait essayé d’entrer dans notre maison, sans l’avoir réussi, évidemment. Ma grand- mère en a été si effrayée … ne lui faisant aucun mal. Mon arrière-grand-père a aussi rencontré Lisnek dans la deuxième guerre mondiale pendant la nuit, quand il se reposait dans la tente avec ses camarades et Lisnek y est entré. Comme il a gardé son calme, la créature avait disparu silencieusement.

Je me considère comme une personne qui met l’accent sur la raison et la science et qui ne croit pas à ce genre de choses. Les secrets du Père Noël et Saint Nicolas m’ont été révélés par mes parents et cela n’avait pas anéanti le mirage de l’enfance. A cet âge-là, tout est possible, l’irréel devient réel, le ludique se cache dans l’imaginaire et la fascination est au centre de notre univers. Le sacré est une expérience vécue affectivement, au niveau de nos émotions les plus intimes. Et moi, comme tout enfant, je me suis représenté l’image de cette « fille de la forêt » tantôt terri- fiante, tantôt joyeuse et souriante. Comme un symbole qui a marqué mon enfance, une altérité représentative donnant intensément un sens à l’histoire dont j’étais pleinement envahi. Mais ni mes parents et mes grands-parents, ni aucune vieille personne de mon village n’a jamais remis en question l’existence de cette créature. Ça me fait poser des questions et me fascine comme les petits enfants sont fascinés de certaines histoires et légendes. Ce mystère survit encore dans ma mémoire et ni aujourd’hui je ne connais la vérité sur l’existence ou non existence de ces deux personnages. Expliquer l’inexplicable pourrait être un signe pour dévoiler le superbe mystère de notre création. Et alors, pourquoi nous hâter vers l’âge adulte ?

Pourquoi ne pas rester encore ou à jamais enfants ???

Sauca-Liber Darius,

18 ani, cl. a XII-a, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Baia Mare prof. coordonator Adriana Florian

12

13

14


Revista AC nr. 4/2018


Izvoare de cultură

Antologia tinerelor talente 

Anul 2022 – Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj; organizatorii celei de-a șasea ediții a Concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – 2022; cu sprijinul financiar și logistic al societăților comerciale: Compania de Apă Arieș S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L. Craiova, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov, S.C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. Center Point Exim S.R.L. Turda, S.C. Superex Arad; cu aportul logistic din partea echipei proiectului, formată din șase membri, alături de cei opt membri ai juriului de la secțiunea literară și cei cinci membri ai juriului de la secțiunea plastică; – vă prezintă premianții sesiunii de primăvară a acestui concurs de creație artistică – act cultural de anvergură națională – unic prin definiție și deschidere – dedicat Copiilor cu vârste între 11-18 ani:

TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

„ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A VI-A, 2022- SECȚIUNEA LITERARĂ

Nr.

Crt.

Nr. Conc.

Nume și prenume

Vârsta Clasa

Școala/ Localitatea/ Județul

Profesorul coordonator

Premiul obținut

1

68

Gora Andrei

13

Șc. Gimn. Călăraşi, Cluj,

Prof. Terţea Andreea-Teodora

MENȚIUNE

2

72

Niță Florentina

16

X

Lic. Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu,

Prof. Ochian Iulia-Marinela

3

81

David Sorina Ștefania

17

XI

Col. Naț. „ Barbu Știrbei”, Călărași, Călărași, Prof. Ioana Nicoleta

4

103

Stoenescu Anamaria

11

Lic. Teoretic Buziaș, Timis,

Prof. Fanu Ioana-Valentina

5

109

Vasiu Daria-Alexia

16

Lic. Teoretic „Andrei Bârseanu”

Târnăveni, Mureș, Prof. Rezan Anca

6

118

Sohorca Florina

13

Lic. Tehno. Special pt. Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Ruști Georgeta

7

180

Cazan Mădălina

14

Șc.Gimn. „Pavel Covaci” Macea

Arad, Prof. Pantea Viorica

8

195

Cotoș Costin Cristiana Andreea

13

Șc.Gimn. nr. 24 Timișoara

Prof. Merce Gabriela-Emilia

9

232

Ailenei Andrea

15

IX

Col. Naț „M.Viteazul” Sf. Gheorghe, Covasna, Prof. Vișan Cristina

10

245

Zglobiu Ingrid-Maria

13

VII

Șc. Gimn. Runcu, Gorj,

Prof. Logofetescu Elena

11

260

Nandrea Iadira Nicola

15

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia

12

269

Cireș Diana

12

Șc. Gimn. „Nicolae Bălcescu” Oradea, Bihor, Prof. Furtoș Gabriela Sanda

13

277

Anoca Eduard

12

VI

Șc. Gimn. ,,Romul Ladea’’ Oravița, Caraș-Severin, Prof. Anoca Adelita

14

287

Zgăvârdici Miruna

15

Col. Național ,,Cuza Vodă” Huși, Vaslui,

Prof. Ghiță-Enache Stela

15

292

Raicu Sofia Ioana

11

IV

Șc. Gimn. ,,Ș. Cioculescu”, Găiești, Dâmbovița, Prof. Ivașcu Angelica

16

296

Mihăianu Matei

11

IV

Șc. Gimn. Nr. 11, Botoșani, Prof. Acsente Simona

17

299

Matei Elena

17

XI

Lic. Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, Dâmbovița, Prof. Curculescu Marioara

18

304

Popa Maria-Ștefania

11

V

Col. Naţional „Roman-Vodă” Roman, Neamț, Prof. Popa Elena-Brîndușa

19

328

Avrămuț Antonia-Nicol

14

Șc. Gimn. Nr. 2 Poieni , Bihor,

Prof. Ștef Angelica-Augusta

20

337

Șerban Andreea-Simona

15

IX

Col. Național „Grigore Moisil” București, Sector 6, Prof. Blîndu Lavinia

21

3

Batincu Antonia

11

Șc. Gimn. „Ioan Bob”Cluj-Napoca

MENȚIUNE SPECIALĂ

22

92

Ciumacenco Mihaela

11

Lic. Teo.“Ghe. Asachi”, Chișinău,

Rep. Moldova, Prof. Beldiga Alexandra

23

104

Ionescu Mara

17

XI

Col. Naț. Pedagogic„Mihai Eminescu” Târgu Mureș, Prof. Popa Maria

24

128

Sas Victor Matei

11

Șc. Gimn. „Ștefan Cel Mare” Bistrița, B-N, Prof. Șomotecan Maria

25

131

Ștefenel Teodora Maria

15

IX

Col.Tehnic Energetic Sibiu, Prof. Stanislav Ana

26

145

Pătârlăgeanu Gabriela

17

XI

Lic. Tehno. Agro „R. Constantinescu” Vălenii de Munte, Prof. Buzea Magdalena

27

163

Panduru Maria

11

Col. Naț. “Traian Lalescu” Reșița, Caraș-Severin, Prof. Mihailoviciu Carmen

28

165

Gărdălean Steliana-Valentina

13

VI

Șc. Gimn. Ardusat, Maramureș, Prof. Ciceu Oana

29

191

Bulanași Denisa-Maria

12

VI

Șc. Internațională Gimn. „Spectrum” Iași, Prof. Pîrvan Andreea

30

192

Cărunta Sonia

11

Col.Național Bănățean Timișoara,

Prof. Merce Gabriela-Emilia

31

211

Parasca Roxana – Giulia

11

Șc. Gimn. Sânmartin, Arad,

Prof. Mang Mirela-Ioana

32

222

Iliescu Daria-Andreea

13

VI

Școala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, Neamț, Prof. Ionichi Mariana

33

226

Acatrinei Amalia

13

VII

Șc. Gimn. Șugag, Alba

Prof. Rusneac Anca

34

234

Pripon Victoria-Maria

12

VI

Șc. Gimn „G. E. Palade”, Buzău, Prof. Pripon Alina Ane-Maria

35

239

Ciobanu Alma-Mariana

18

Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,

Prof. Gavrilă Ana-Cătălina

36

247

Ștefan Elena-Maria

13

VII

Șc. Gimn. Petrești, Alba, Prof. Dănilă Andreea-Maria

37

257

Boca Maria Alexandra

13

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia

 

38

272

Crișan Ana-Rut

13

VII

Șc. Gimn. „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, Prof. Caia Loredana-Anca,

39

290

Ocheşel Parascheva

12

Palatul Copiilor Craiova,

Prof. Ocheşel Mariana,

40

293

Burlacu Beatrice Sophia

12

VI

Șc. Gimn. Nr. 1 Românești, Botoșani,

Prof. Sârbu-Crudu Maria

41

297

Niță David

11

IV

Șc. Gimn. Nr. 11, Botoșani, Prof. Acsente Simona

42

305

Hancheș Alexandra Gabriela

17

XI

Lic. “Corneliu Medrea” Zlatna, Alba,

Prof. Rof Elena

43

312

Stroia Alexandra Maria

17

Col. Național ”Dr. Ioan Meșotă” Brașov,

Prof. Csiki Ana-Maria

44

324

Milescu Ilena Maria

14

VIII

Șc. Gimn. Nr. 178 București, Sector 1,

Prof. Cîrje Iuliana

45

335

Humeniuc Paula

12

VI

Șc. Gimn. “Tiberiu Crudu” Tudora, Botoșani, Prof.Agheorghiesei Gabriela

46

353

Budai Bianca-Antonia

16

Col.Național “Titu Maiorescu” Aiud, Alba, Prof.Costea Ioana

47

360

Barbu Bianca Elena

17

Col. Naț. “Octav Onicescu” Bucureşti, Sector 4, Prof. Bobirică Mariana

48

375

Vișin Petronela-Magdalena

17

Lic. „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani,

Prof. Ilași Iulia-Camelia

49

383

Kabtour Remas

13

VI

Șc. Gimn. Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța, Prof. Amza Dana

50

415

Podaru Andrea

18

Col. Național ″Onisifor Ghibu″, Oradea, Bihor, Prof. Feșnic Luminița

51

423

Meliță Iacob

15

Lic. Teoretic “Tudor Arghezi”, Târgu-Cărbunești, Gorj, Prof. Bora Iuliana

52

427

Șuteu Sarah

14

Șc. Gimn. Șmig, Sibiu,

Prof. Deliceanu Nicolae

53

430

Ținca Luca

16

Seminarul Teologic Lic. ,,Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Maramureș,

Prof. dr. Tămaș Iulia Mihaela

54

448

Țâțarcă Teodor

16

X

Lic. Special „Moldova”, Târgu Frumos, Iași, Prof. Enciu Minodora

55

463

Popescu Alexandra

13

Șc. Gimn. Nr.1 Poienarii de Argeș, Argeș,

Prof. Bîrțan Cristina-Elena

56

12

Curteanu Andreea

14

Sat Stăuceni, Municipiu Chișinău,

Republica Moldova

PREMIUL

III

57

13

Sandu Alexia Ioana

11

Palatul Copiilor Bacău – Filiala Comănești, Prof. Șova Andreea

58

27

Jugănaru Alexia-Mihaela

13

VI

Lic. Tehnologic Transporturi Auto Timișoara, Prof.Hubali Mirela

59

31

Jicman Abel Emanuel

14

VIII

Șc. Gimn. Târnova, Arad,

Prof. Suciu Rebeca

60

46

Nicoară Denisa

16

X

Lic. Teo.„Liviu Rebreanu”, Turda, Cluj,

Prof. Băl Violeta-Luminița

61

59

Şeuşan Petronela

13

Liceul Special pentru Deficienţi de

Vedere Cluj-Napoca, Cluj,

Prof. Mariş Maria

62

60

Pop Darius Leon

13

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, Sălaj,

Prof. Pop Alina-Teodora

63

64

Lezeu Emanuel

17

XI

Col.Tehnic. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor, Prof. Clop Liana Ioana

64

70

Deak Lidia

14

Șc. Gimn. Călăraşi, Cluj,

Prof. Terţea Andreea-Teodora

65

97

Iusein Erdem

13

Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,

Prof. Luciu Marilena

66

119

Chekife Alexandra

19

XII

Col. Național „ Roman Vodă” Roman, Neamț, Prof. Pascal Marius

67

125

Hordean Matei

13

VII

Clubul Copiilor Făgăraș,

Prof. Hordean Patrick

68

176

Costea Joel Vlad

11

Șc.Gimn. „Pavel Covaci” Macea, Arad,

Prof. Pantea Viorica

69

213

Dod Alexia Ioana

14

VII

Șc. Gimn. Nr.1 Mădăras, Bihor,

Prof. Botiș-Drăgan Nicoleta

70

198

Paraschiv Albert-Marian

13

VI

Șc. Gimn. Nr. 2, București, Sector 5,

Prof. Condrache Gabriela

71

212

Iloie Mirela-Adriana

13

Șc. Gimn. Sânmartin, Arad,

Prof. Mang Mirela-Ioana

72

218

Gal Cristian Petru

14

VIII

Șc. Gimn. Jimbolia, Timiș, Prof. Toth Deliana

73

225

Slavnicu Sebastian

12

V

Șc. Gimn. „Vasile Alecsandri” Roman, Neamț, Prof. Ionichi Mariana

74

246

Mirițescu Alexia Maria

16

X

Col. Național „Sfântul Sava”, București,

Sector 1, Prof. Pop Iulia

75

255

Aloman Alexandra Maria

13

Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia

76

281

Similache Anemona

17

XI

Lic Teoretic Teiuș, Alba,

Prof. Popescu Ioana-Mirela

77

311

Ioniță Ana Maria Cecilia

16

Col. Național ”Dr. Ioan Meșotă” Brașov,

Prof. Csiki Ana-Maria

78

318

Bulat Ionuț Cătălin

18

Lic. Teoretic„ Independeța”, Calafat, Dolj, Prof. Negreanu Cristina-Maria

79

347

Ivanciu Ilinca

13

Clubul Copiilor Sector 1, București

Prof. Magdalena Băcescu

80

357

Antal Mara

12

Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, Hunedoara, Prof. Nădășan Anca

81

376

Seleușan Ilinca

13

VI

Col. Național ,,Emil Racoviță’’

Cluj-Napoca, Prof. Lungu Ana

82

389

Franț-Schoberle Adrian

15

IX

Lic. Tehnologic „Dacia” Caransebeș,

Caraș-Severin, Prof. Dr. Liliana Danciu

83

405

Goia Alexia

11

V

Șc. Gimn. ”Ioan Opriș” Turda, Cluj, Prof. Vescan Claudia

84

445

Popa Maia

11

Col. Naț. „Samuel von Brukenthal” Sibiu,

Prof. Dimulete Lăcrămioara Geta

85

453

Șerban Irina

13

VI

Șc. Gimn. Nr. 7, Mediaș, Sibiu, Prof. Dimitriu Viorica

86

22

Balázs Blanka Margit

14

VIII

Lic. Teoretic ,,Apáczai Csere János”

Cluj-Napoca, Cluj,

Prof.Drăgoi Monica Daciana

PREMIUL

II

87

36

Mirică Bobiț Petra

16

Col. Naț.„Costache Negri”,Galați

Prof. Braşoveanu Valentina

88

53

Radu Codrin-Andrei

13

VII

Centrul Județean de Excelență Vaslui

Prof. Dumitriu-Broștic Elena

89

82

Antonache Ilinca-Maria

16

XI

Col. Naț. „ Barbu Știrbei”, Călărași, Călărași, Prof. Ioana Nicoleta

90

99

Ion Claudia

16

Clubul Copiilor Medgidia, Constanța

Prof. Luciu Marilena

91

106

Andrei Rada

13

VI

Șc. Gimn . „Ștefan Bârsănescu”, Iași, Prof. Andrei Silvia

92

120

Giosanu Nicola-Dalia

18

XII

Col. Național „ Roman Vodă” Roman, Neamț, Prof. Pascal Marius

93

133

Lazăr Ana

15

Col.Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, Prof. dr. Iederan Daniela

94

161

Năstase Maria

17

Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,

Prof. Șerban-Gurău Mirabela

95

169

Popescu Diana

17

Lic. Teoretic „L. Blaga” Constanța,

Prof. Reșit Florentina Ioana

96

187

Blescău Oana

17

Lic.Teoretic Novaci, Gorj,

Prof. Udriște Ica-Emilia

97

197

Chiriță Alexia – Marina

13

VI

Șc. Gimn. Nr. 2, București, Sector 5,

Prof. Condrache Gabriela

98

237

Chelaru Cristian

16

Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,

Prof. Gavrilă Ana-Cătălina

99

366

Ilian Diana

18

Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,

Prof. Copaciu Leontina

100

336

Ion Matei-Dumitru

15

IX

Col. Național „Grigore Moisil” București, Sector 6, Prof. Blîndu Lavinia

101

341

Butiri Naomi-Tabita

13

VII

Şc. Gimn. Nr. 2 Ponoară, Bihor,

Prof. Banc Alina Gabriela

102

346

Danciu Horia Mihai

11

Clubul Copiilor Sector 1, București

Prof. Magdalena Băcescu

103

351

Voiculeanu Iarina Ștefania

12

VI

Șc. Gimn. Nr.3 Cugir, Alba,

Prof. Igna Daniela Adela

104

285

Arhire Mara

15

Col. Național ,,Cuza Vodă” Huși, Vaslui,

Prof. Ghiță-Enache Stela

105

358

Pascu Iulia

11

Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, Hunedoara, Prof. Nădășan Anca

106

432

Boacă Denisa Maria

13

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Prof. Sandu Dorina

107

372

Savastin Denisa

16

Lic. Tehnologic „J.M. Elias” Sascut, Bacău, Prof. Dascălu Aurelia,

108

411

Andacs Robert

13

Col.Național„Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Prof. Galea Manuela

109

434

Nenciu Andra

13

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Prof. Sandu Dorina

110

370

Vernika Alessia

15

Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,

Prof. Copaciu Leontina

111

1

Ion Emanuel Cristinel

17

Lic. Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj Prof. Țipluică Evelina

PREMIUL

I

112

35

Manole Alexandra

18

XII

Col. Naț.„Traian Lalescu” Reșița,

Caraș-Severin, Prof. Raicu Georgeta

113

55

Arghir Anca

13

VII

Șc. Gimn. „Principesa Elena Bibescu” Bârlad, Prof. Dumitriu-Broștic Elena

114

98

Jerdan Natalia

15

Clubul Copiilor Medgidia, Constanța

Prof. Luciu Marilena

115

116

Costea Camelia

12

Lic. Tehno. Special pt. Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Ruști Georgeta

116

135

Luncan Cristina Anamaria

14

Col.Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, Prof. dr. Iederan Daniela

117

158

Negroiu Ioan

12

Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,

Prof. Șerban-Gurău Mirabela

118

188

Buzatu Elena-Amelia

11

Șc. Gimn. Hangu, Neamț

Prof. Carp Daniela

119

210

Sida Adelina,

Rusaniuc Damiana

13

13

Lic. Teoretic ”Ioan Buteanu” Gurahonț, Arad, Prof. Șandru Cati

120

271

Caia Paula Teodora

16

X

Col. Orto.„Mitro. Nicolae Colan”, Cluj-Napoca, Prof.Popa Nicoleta Stănuța

121

283

Goilean Ioana-Patrisia

16

Col. Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Bihor, Prof. Ojică Elena Olivia

122

349

Panait Mihai Petre

14

Clubul Copiilor Sector 1, București

Prof. Magdalena Băcescu

123

369

Bătinaș Andreea

17

Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,

Prof. Copaciu Leontina

124

371

Higiu Elias

16

Lic. Tehnologic „J.M. Elias” Sascut, Bacău, Prof. Dascălu Aurelia

125

373

Muler Beatrice

16

X

Lic. „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani,

Prof. Ilași Iulia-Camelia

126

100

Țuțuianu Anastasia

18

Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,

Prof. Luciu Marilena

127

359

Neacşu Alexandru Gabriel

18

XII

Col. Naț. “Octav Onicescu” Bucureşti, Sector 4, Prof. Bobirică Mariana

128

422

Bakai Bianka Kincso

18

XII

Lic. Tehnologic Nr1 Valea lui Mihai, Bihor, Prof. Furău Marioara

129

426

Cîmpean Mónika Noémi

17

XI

Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia

130

162

Ciolan Maria

18

Col. Naț.,,Ghe.Roșca-Codreanu”, Bârlad, Vaslui, Prof.Ștefăniță Lucy Ana-Maria

PREMIUL

SPECIAL

131

214

Tiu Eliza Rosanna

11

Sector 3, București

132

238

Frâncu Luisa

18

Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,

Prof. Gavrilă Ana-Cătălina

133

284

Pălcuț Laura-Irina

16

Col. Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Bihor, Prof. Ojică Elena Olivia

134

348

Roșcan Anamaria

14

Clubul Copiilor Sector 1, București

Prof. Magdalena Băcescu

135

364

Mocanu Dariana

13

Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,

Prof. Copaciu Leontina

136

421

Oros Simona Cristina

17

XII

Lic. Tehnologic Nr1 Valea lui Mihai, Bihor, Prof. Furău Marioara

137

101

Popescu Briana

18

Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,

Prof. Luciu Marilena

138

425

Cîmpean Imola Henrietta

15

X

Col. Național „Petru Rareș” Beclean,

Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia

139

368

Tătar Alexandra

16

Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,

Prof. Copaciu Leontina

140

435

Iordache Maria

12

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Prof. Sandu Dorina

Mențiuni= 20

Mențiune Specială=35

Premiul III= 30 Premiul II = 25 Premiul I= 20 Premiul Special=10

Premii= 140

Diplome participare= 322

Lucrări eliminate din concurs= 7

Lucrări înscrise în concurs = 462

TOTAL CREAȚIE LITERARĂ = 469

Manager de proiect,

Constantin Popuța

(STelu Pop)

TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

„ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A VI-A, 2022- SECȚIUNEA PLASTICĂ

Nr.Crt.

Nr. Conc.

Nume și prenume

Vârsta Clasa

Școala/ Localitatea/ Județul

Profesorul coordonator

Premiul

obținut

1

36

Drăgușanu Cristiana Miriam

14

Șc. Gimn. „I. Grigore Teodorescu”, Ruseni Neamț, Prof. Diaconu Ștefan

MENȚIUNE

2

23

Prisăcariu Liviu

18

CSEI „Primăvara” Reșița, Caraș-Severin

Prof. Cojocaru Camelia

3

52

Constantinescu Amalia Ioana

12

Șc. Gimn.„M. Kogălniceanu” Ocna Mureș, Alba, Prof. Pădurean Nicoleta

4

70

Chiș Elian

17

CSEI „Al. Roșca ”Lugoj, Timiș

Prof. Mereuță Mirela

5

130

Sărăcuț Dragoș

11

Șc. Gimn.„ Aurel Munteanu” Valea Drăganului, Cluj, Prof. Mangău Dorina

6

251

Cocian Alexandru

11

Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș,

Prof. Walter Cristina

7

30

Blându Luca

11

Lic.„ Ghe. Ruset Roznovanu”, Roznov, Neamț, Prof.Diaconu Ștefan Ioan

8

59

Horvath Ariana Vanesa Yasmina

14

Lic. Teo.„ Petru Maior ” Ocna Mureș, Alba,

Prof. Pădurean Nicoleta

9

290

Istrate Iulia

14

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj, Prof. Bîlcu Mircea Alin

10

327

Dimache Irina

12

Șc. Gimn. Nr. 56 București, Sector 2

Prof. Ungureanu Mihai

11

703

Gruber Ingrid Andra

13

Șc Gimn. „Maria Rosetti” București,

Sector 2, Prof. Rusan Gorbe Ana

12

28

Savu Flavius Samuiel

17

X

CSEI „Primăvara” Reșița, Caraș-Severin,

Prof. Molnar Rodica

13

350

Incze Alexia

14

Șc. Gimn.„ Andrei Șaguna”, Turda, Cluj,

Prof. Nuțu Maria Rodica

14

751

Pavel Robert Casian

14

CSEI Alba Iulia, Alba,

Prof. Enculescu Maria

15

330

Oprea Raisa

11

Șc. Gimn. Nr. 56 București, Sector 2

Prof. Ungureanu Mihai

16

785

Deak Ana Lidia

14

Șc Gimn. Călărași,Cluj,

Prof. Moldovan Ioana

17

110

Filip Maria

12

CSEI Târgu Neamț, Neamț,

Prof. Toma Mihaela

18

835

Timis Alexandru Andrei

12

Clubul Copiilor Sighetu Marmației, Filiala Borșa, Maramureș, Prof. Mocanu Andrei

19

900

Bode Daria Maria

12

Șc. Gimn. nr. 1 Nucet, Bihor,

Prof. Benchiș Mihaela

20

963

Bârligă Filip Oscar

16

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfîntu Gheorghe, Covasna, Prof. Stupu Elena Bianca

21

349

Moldovan Diana Ștefania

14

Șc. Gimn.„Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Prof. Nuțu Maria Rodica

22

78

Florea Anca

18

CSEI „Al. Roșca” Lugoj, Timiș,

Prof. Seiceanu Crinela

23

789

Turdean Alexandra Beatrice

17

Lic. Tehn. „Alexandru Borza” Cluj Napoca

Prof. Farmaciuc Rodica

24

997

Mateș Bogdan Ștefan

11

Col. Naț „Decebal” Deva, Hunedoara,

Prof. Mariș Anca

25

1008

Cioară Maria Călina

11

Palatul Copiilor Deva, Hunedoara,

Prof. Magda Ioana Liana

26

904

Lazău Luca Teodor

12

Lic. Tehn. Nr. 1 Șuncuiuș,Bihor,

Prof. Lazău Alina Maria

27

983

Gaidoș Rebeca

13

Șc. Gimn. Așchileu Mare, Cluj,

Prof. Mărar Ramona

28

1028

Răchită Oana Laura

11

Șc. Gimn. Gârbești, Iași,

Prof. Apostu Camelia Livia

29

1065

Huzui Alexia Ioana

14

Lic. Teor. Azuga, Prahova,

Prof. Ene Loredana Ioana

30

1067

Ilie Irina Elena

16

Lic. Teor. Azuga, Prahova,

Prof. Ene Loredana Ioana

31

1076

Simo Cristina Dimitra

13

Col. Naț. „Mihai Eminescu„ Satu Mare,

Prof. Suiugan Maria Zoița

32

1098

Iușan Diana Maria

15

Col. Agricol„Traian Săvulescu” Târgu Mureș, Mureș, Prof. Matei Diana Elena

33

1107

Rusu Timotei

11

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Mariana

34

1147

Bandi Maria

14

Palatul Copiilor Bacău, Bacău,

Prof. Bandi Cristian

35

1176

Costache Ines Annemarie

11

Șc. Gimn. „Șerban Cioculescu” Găești, Dâmbovița, Prof. Ivașcu Angelica

36

1208

Vicsai Zalan Gergo

15

Lic. Tehn. „Ghe. Pop de Băsești” Cehu Silvaniei, Sălaj, Prof. Domokos Imre-Zoltan

37

1235

Loghin Robert

16

Coleg. Tehn. „Apullum” Alba Iulia, Alba,

Prof. Cunțan Mariana

38

1239

Sandor Hajnalka

14

Șc. Gimn. Nr. 1 Diosig, Bihor,

Prof. Borza Ildiko

39

1274

Iluțan Horea

11

Palatul Copiilor Satu Mare, Satu Mare,

Prof. Borbely Radu Ștefan

40

1334

Miculița Maia Elena

13

Șc. Gimn. ”Dacia” Oradea, Bihor,

Prof. Bindea Adriana AnaMaria

41

1384

Partene Andrei Simion

12

Lic. Tehn. Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Mocian Cristina

42

1427

Raduly Alexandru

15

Col. Tehn. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor,

Prof. Ispas Dan Mugurel

43

1447

Pintea Ana

12

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Rus Corina Sidonia

44

353

Bizo Matei Codrin

15

Col. Naț. „George Coșbuc” Cluj-Napoca,

Prof. Barabas Laszlo Claudia

45

377

Buța Daria Cristina

11

Șc. Gimn.„ Ștefan cel Mare” Bistrița,

Bistrița-Năsăud, Prof. Șomotecan Maria

 

46

384

Durla Sara

11

Lic. Teo. „Aurel Lazăr” Oradea, Bihor,

Prof. Negru Emilia

47

474

Zaharia Irina

11

Palatul Copiilor Iași, Structura Belcești, Iași, Prof. Popa Maria

48

477

Negru Ionuț

16

Lic. „Voievodul Mircea” Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Diaconescu Cristina

49

544

Ioniță Dorina

16

Șc. Gimn. Specială Pașcani, Iași, Prof. Iancu Dumitrița Iuliana

50

630

Mândrean Iris Gabriela

12

Col. Economic „Emanuil Gojdu ” Deva, Hunedoara, Prof. Iovan Adina Claudia

51

664

Molfa Andreea Isabel

16

Col. Economic „George Barițiu” Sibiu,

Prof. Bădea Claudia Sorinela

52

668

Burlacu Bianca Andreea

17

Lic.„Voievodul Mircea” Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Coșoveanu Francesca

53

683

Cmeci Bianca

12

Lic. Teo. „Grigore Moisil” Timișoara, Timiș, Prof. Bejan Laura

54

1209

Vicsai Adrian Csaba

17

Lic. Tehn. „Ghe. Pop de Băsești” Cehu Silvaniei, Sălaj, Prof. Domokos Imre-Zoltan

55

686

Ivan Iris

13

Clubul Copiilor Sector 3 București

Prof. Aanitei Gabriela

56

652

Mușet Alina

17

Col.Naț. „Avram Iancu” Ștei, Bihor,

Prof. Rusu Inga

57

570

Rusu Denisa Ștefania

16

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Lăzureanu Ionela

58

230

Dinu Andreea Nicol

14

Lic. Tehn. „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Giurgiu, Prof. Preda Ștefana

MENȚIUNE SPECIALĂ

59

244

Pană Cristian

11

Palatul Copiilor Slobozia, Ialomița,

Prof. Lazăr Alina Adriana

60

292

Găzdac Paul

13

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj, Prof. Bîlcu Mircea Alin

61

754

Onac Maria Beatrice

13

CSEI Alba Iulia, Alba,

Prof. Petropulos Sorin

62

799

Ciungan Rebeca

11

Șc. Gimn. Nr. 11 Oradea, Bihor,

Prof. Galutz Carmen

63

849

Tabarcea Alexandra

12

Lic. de Artă„ Ștefan Luchian” Botoșani,

Prof. Munteanu Bogdana Alina

64

934

Cehan Maria Alessia

11

Șc. Gimn. Nr. 11 Botoșani,

Prof. Carantilof Mihaela

65

319

Halmi Emilia Nora

15

Lic. Teor.„ Apáczai Csere Jaáos”, Cluj-Napoca, Prof. Drăgoi Monica Daciana

66

713

Rusu Elisabeta

12

Lic. Tehn. Special „Vasile Pavelescu” Iași,

Prof. Lupu George Alexandru

67

982

Stanca Denisa

13

Șc. Gimn. Așchileu Mare, Cluj,

Prof. Stecoza Paula

68

1064

Buzea Alexia Ștefania

15

Șc. Gimn. „Nestor Urechia” Bușteni, Prahova,

Prof. Sandu Doina

69

1009

Ștefan Ema Ștefania

16

Palatul Copiilor Giurgiu, Giurgiu,

Prof. Calea Diana

70

325

Loco Adelina

11

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda, Cluj, Prof. Mureșan Anca

71

1078

Silaghi Raisa Ioana

12

Șc. Gimn. „Silvania” Șimleu Silvaniei, Sălaj,

Prof. Chimișliu Simona Ionela

72

1124

Dulă Marius

13

CSEI „Alex. Roșca” Lugoj, Timiș,

Prof. Ionescu Andrada

73

1133

Pătașanu Daria

14

Palatul Copiilor Timișoara

Prof. Prodan Gabriela

74

1142

Durnea Emima

13

Lic.Tehn.de Construcții și Protecția Mediului Arad, Prof. Hrițcu Emanuela Andreea

75

1157

Barbu Ingrid

11

Șc. Gimn. „Emil Racoviță” București,

Sector 4, Prof. Datcu Ana

76

764

Bologa Naomi

14

CSEI Alba Iulia, Alba,

Prof. Palanciuc Ligia Cristina

77

1216

Ifrim Mihai

17

Lic. Tehn. „Al. I. Cuza” Bârlad, Vaslui,

Prof. Ioniță Grigoraș

78

1293

Erdei Mario

18

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Panait Nada

79

1376

Petran Cătălin Petrișor

11

Lic. Tehn. Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Lupu Sonia Antonela

80

1285

Brata Giulia

17

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

81

1223

Dumitrache Diana Ana Maria

16

Col. Naț „Aurel Vlaicu” București, Sector 1,

Prof. Moga Sunita Andreea

82

1182

Hada Mihail Gavril

12

Centrul De Pedagogie Curativă Simeria, Hunedoara, Prof. Păcală Monica Sonia

83

1254

Stătescu Maia

17

Clubul Copiilor Curtea de Argeș, Argeș,

Prof. Socaciu Ruxandra

84

1260

Stan Ana Daria

12

Col. Naț. „Cantemir-Vodă” București,

Sector 2, Prof. Ionescu Irina Raluca

85

1271

Olteanu Larisa

14

Palatul Copiilor Târgu Mureș, Mureș, Prof. Sabău Corina

86

1288

Turjuc Sofia

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

87

1388

Prodan AnaMaria

14

Lic. Tehn. Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Sabău Alexandra

88

1396

Bala Maia

15

Col. Tehn. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor,

Prof. Herman AnaMaria

89

1450

Ciucaș Marian

19

Casa Târnavelor Cluj Napoca

Prof. Rus Miriam

90

1313

Miheș Miruna

11

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Iștoc AnaMaria

91

401

Piță Andreea

15

Palatul Copiilor Craiova, Dolj,

Prof. Fluerașu Ioana

92

1363

Mateaș Alexandru Mihai

13

Șc. Gimn. Nr. 1 Sâmbăta, Bihor,

Prof. Ștefan Ioana

93

1451

Todiraș Mihaela

14

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda

94

1308

Lakatos Jenifer Yasmin

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Klein Ioana Teodora

95

367

Bologa Maria

14

Șc, Gimn. Dumbrava, Alba,

Prof. Suciu Rodica

96

440

Mihuț Alessia

12

Lic. Teo. Pâncota, Arad,

Prof. Buciușanu Dana Rebeca

97

517

Mihăilă Maria Emilia

18

Clubul Copiilor Buhuși, Bacău,

Prof. Vlad Maria

98

547

Coman Mariana

11

Șc. Gimn. Specială Târgoviște, Dâmbovița,

Prof. Bucșă Mihaela

99

637

Negruț Andrea

16

Col. Economic „George Barițiu” Sibiu

Prof. Dobrin Antonela Cornelia Corina

100

659

Cozma Eliza

12

Șc. Gimn. „Mihai Eminescu” Roman, Neamț, Prof. Anițulesei Bogdan

101

1433

Mihoc Nicoleta

17

Col. Tehn. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor,

Prof. Cristea Monica

102

640

Dumitriu Andreea Ioana

11

Șc. Gimn. „Nestor Urechia” Bușteni,

Prahova, Prof. Pădure Camelia

103

585

Căruntu Ruxandra

13

Șc. de Artă Piatra Neamț, Neamț

Prof. Gogu Craiu Crina Nicoleta

104

366

Arsenie Marius Eduard

13

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Șipoș Arpad

105

358

Sandu Andreea

13

Șc. Gim. Husasău de Tinca, Bihor,

Prof. Filimon Iuliana Claudia

106

44

Berghea Emilia Andreea

14

Palatul Copiilor Slobozia, Ialomița

Prof. Lazăr Alina Adriana

PREMIUL

III

107

318

Rostas Peter Fanni

12

Lic. Teor.„ Apáczai Csere Jaáos”,Cluj-Napoca

Prof. Drăgoi Monica Daciana

108

331

Nicolescu Anisia

17

Șc. Gimn. Nr. 56 București, Sector 2

Prof. Ungureanu Mihai

109

773

Pop Emanuela

14

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Alexandru

110

1316

Dumitru Alexandra

17

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Iștoc AnaMaria

111

878

Radu Alexandra

15

Biblioteca Buzoiești. Argeș,

Elisabeta Păduroiu

112

883

Nicoriciu Alessia

14

Col. Naț. „Emanuel Gojdu” Oradea,Bihor

Prof. Costa Florica

113

902

Pletan Camelia

18

Lic. Tehnologic „ J.M.Elias” Sascut, Bacău,

Prof. Dascalu Aurelia

114

300

Foldvari Annette

16

Lic. Teor. „Jósika Miklós” Turda, Cluj,

Prof. Banhegyesy Nora Orsolya

115

741

Ungureanu Ștefan

16

Lic. Tehn. Special nr. 1 Oradea, Bihor,

Prof. Fazecaș Manuela

116

938

Kovacs Levente

18

Col. Tehn. Energetic „ Remus Răduleț” Brașov, Prof. Antal Imola

117

1001

Burtea Andrei

13

Col. Naț „Decebal” Deva, Hunedoara,

Prof. Mariș Anca

118

1074

Boroș Teodora Ioana

11

Col. Naț. „Mihai Eminescu„ Satu Mare,

Prof. Suiugan Maria Zoița

119

326

Prunariu Cătălin

11

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda, Prof. Mureșan Anca

120

916

Kenez Vivien

14

Lic. „Don Orione” Oradea, Bihor,

Prof. Costolaș Cristina

121

837

Strîmturean Bogdan Ionuț

11

Clubul Copiilor Sighetu Marmației, Filiala Borșa, Maramureș, Prof. Mocanu Andrei

122

1290

Sburlea Denisa

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Panait Nada

123

957

Kharabit Amyra Elena

12

Lic. de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București, Sector 1, Prof. Moșteanu Despina

124

778

Maier Ioana Alexandra

16

Lic. Teor. „Liviu Rebreanu” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Alexandru

125

1286

Tuleu Miruna

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

126

1374

Călina Samuel

16

Lic. Tehn. Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Arion Eniko Melinda

127

1230

Vereș Maria Theodora

13

Șc. Gen. Nr. 39 București, Sector 2,

Prof. State Liliana Marinela

128

1432

Kadar Vivien

17

Col. Tehn. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor,

Prof. Cristea Monica

129

1449

Baciu Adela

11

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Rus Corina Sidonia

130

1315

Ivașca Maria

18

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Iștoc AnaMaria

131

1390

Plop Ilinca Teodora

16

Palatul Copiilor Bacău Filiala Clubul Copiilor Onești, Prof. Pâsoi Elena Beatris

132

1485

Csomai Emilia

14

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Țop Adrian

133

1292

Chezan Alexandra

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Panait Nada

134

1273

Boitor Socolan Niculaie

11

Palatul Copiilor Satu Mare, Satu Mare,

Prof. Borbely Radu Ștefan

135

1104

Bondoi Denisa

11

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Mariana

136

1330

Alb Antonia

17

Col. Naț „ Iosif Vulcan” Oradea, Bihor,

Prof. Kosa Andrea

137

1484

Coroi Ioana

12

Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof.Țop Stanca Ioana

138

1298

Antonovici Anastasia

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. David Maria

139

1465

Szasz Evelin

14

Șc. Gimn. Glăjărie, Mureș

Prof. Nagy Laszlo

140

352

Eliade Francesca Sara

16

Col. Naț. „George Coșbuc” Cluj-Napoca,

Prof. Barabas Laszlo Claudia

141

364

Mihaescu Iris

11

Liceul Waldorf Timișoara, Timiș, Prof. Basa-Miu Iuliana

142

444

Pribac Nicola

12

Lic. Teo. Pâncota, Arad, Prof. Jurcuț Andreea Simona

143

476

Andrei Patricia

12

Palatul Copiilor Iași, Structura Belcești, Iași, Prof. Popa Maria

144

546

Vereș Marcelin

13

Șc. Gimn. Specială Pașcani, Iași, Prof. Barbir Andrei

145

556

Enache Adriana Cătălina Gabriela

13

Lic. de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Cobianu Monica

146

1459

Bratu Sabina

16

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Bibliotecar Manda Nichifor

147

1200

Burean Alexia

14

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Burean Felicia

148

1307

Reștea Aida Sonia

17

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Meza Andreea AnaMaria

149

572

Rusu Ioana

12

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Lăzureanu Ioan

150

577

Orboiu Ștefan

13

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Lăzureanu Ioan

151

588

Hîrțan Evelina

14

Șc. de Artă Piatra Neamț, Neamț,

Prof. Gogu Craiu Lucian

152

667

Ruse Doris

12

Lic. Teo. „Nikolaus Lenau” Timișoara, Timiș,

Prof. Marcu Daniela

153

670

Benchea Miruna

15

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, Covasna, Prof. Vișan Cristina

154

138

Popa Larisa

15

Lic. Special „Sfânta Ana” Arad,

Prof. Vancu Victor

155

583

Vereș Carina Teodora

11

Col. Naț. „Onisifor Ghibu” Oradea, Bihor,

Prof. Derecichei Simona Mihaela

156

82

Boldici Elisa

13

Șc. Gimn. nr.27 Timișoara,Timiș,

Prof. Olariu Aurora

PREMIUL

II

157

299

Crișan Iulia

12

Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj, Prof. Bîlcu Mircea Alin

158

702

Grigore Corina Ioana

14

Șc Gimn. „Maria Rosetti” București, Sector 2,

Prof. Rusan Gorbe Ana

159

814

Micu Maria Alexia

16

Lic. Teor. „Lucian Blaga” Constanța

Prof. Reșit Florentina Ioana

160

834

Popa Elena Sophia

11

Șc. Gimn. „I.G. Duca” Petroșani, Hunedoara,

Prof. Kovacs Natalia

161

842

Trandafir Camelia

13

Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,

Prof. Șuteu Simona

162

771

Șandru Daria

17

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Alexandru

163

901

Croitoru Miruna

18

Lic. Tehnologic „ J.M.Elias” Sascut, Bacău,

Prof. Dascalu Aurelia

164

962

Lungu Carina Claudia

16

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfîntu Gheorghe, Covasna, Prof. Stupu Elena Bianca

165

1042

Șușca Miriam

17

Col. Naț. „Vasile Lucaciu” Baia Mare,

Prof. Donca Silvia Felicia

166

1283

Minea Bianca

17

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

167

746

Stoica Ricardo

14

CSEI Alba Iulia, Alba

Prof. Coza Ioana

168

324

Târnăvean Roberto Cosmin

11

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda, Cluj, Prof. Mureșan Anca

169

954

Caimac Alexandra

15

Lic. de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București, Sector 1, Prof. Moșteanu Despina

170

965

Ene Delia Ioana

16

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfîntu Gheorghe, Covasna, Prof. Stupu Elena Bianca

171

1087

Boian Ioana Cristina

12

Șc. Gimn. Alma Structura Șmig, Sibiu,

Prof. Deliceanu Nicolae

172

1122

Olariu Alin

14

CSEI „Alex. Roșca” Lugoj, Timiș,

Prof. Petruescu Corina Alina

173

1146

Bandi Dumitru

12

Palatul Copiilor Bacău, Bacău,

Prof. Bandi Cristian

174

1294

Aldea Bogdan

18

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Panait Nada

175

787

Vaida Maria Denisa

18

Lic. Tehn. „Alexandru Borza” Cluj Napoca

Prof. Farmaciuc Rodica

176

1048

Mogoș Laura

14

Șc. Gimn. Mireșu Mare, Maramureș,

Prof. Katoka Remus Ioan

177

1190

Papuc Andreea

16

Col. Tehn. „Ioan C. Ștefănescu” Iași,

Prof. Botoșineanu Ionela Cristina

178

1310

Csikortas Sofia

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Klein Ioana Teodora

179

1207

Racz Evelyn

16

Lic. Tehn. „Ghe. Pop de Băsești” Cehu Silvaniei, Sălaj, Prof. Domokos Imre-Zoltan

180

1217

Iovu Marian

18

Lic. Tehn. „Al. I. Cuza” Bârlad, Vaslui,

Prof. Ioniță Grigoraș

181

1229

Ergun Sena

13

Șc. Gen. Nr. 39 București, Sector 2,

Prof. State Liliana Marinela

182

1253

Nicuț Bianca

15

Clubul Copiilor Curtea de Argeș, Argeș,

Prof. Socaciu Ruxandra

183

1318

Somogy Brigitta

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Dat Liana

184

1347

Șovre Bogdan

19

CSEI Baia Mare, Maramureș,

Prof. Matei Rozica

185

1448

Popa Narcisa

11

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Rus Corina Sidonia

186

1370

Dumitrache Valentin

12

Șc Gimn. nr. 56 București, Sector.2,

Prof. Botea Elena Cornelia

187

1323

Florea Maria

12

Col. Naț „ Iosif Vulcan” Oradea, Bihor,

Prof. Kosa Andrea

188

1458

Iosif Maria Larisa

16

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Bibliotecar Manda Nichifor

189

351

Buglea Cristina

14

Col. Naț. „George Coșbuc” Cluj-Napoca,

Prof. Barabas Laszlo Claudia

190

1486

Tușa Alin

14

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Țop Adrian

191

1470

Finna Rebeka

13

Șc. Gimn. Glăjărie, Mureș,

Prof. Vass Agota

192

359

Buczi Patricia

13

Șc. Gim. Husasău de Tinca, Bihor,

Prof. Filimon Iuliana Claudia

193

370

Răduleț Andreea

15

Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina, Olt, Prof. Vârtosu Toma Florentina

194

400

Florea Antonia

15

Palatul Copiilor Craiova, Dolj,

Prof. Fluerașu Ioana

195

514

Grădinaru Edward George Vasile

16

Clubul Copiilor Buhuși, Bacău,

Prof. Vlad Maria

196

559

Trip Carina

11

Șc. Gimn. Nr. 1 Tileagd, Bihor, Prof. Ermil Eva Adriana

197

576

Maxim Mara

12

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Lăzureanu Ioan

198

43

Stan Erika

14

Șc Gimn. Mastacan, Neamț,

Prof. Diaconu Ștefan

199

565

Vacaru Mădălina

16

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Radu Luminița

200

1326

Peter Sara

12

Col. Naț „ Iosif Vulcan” Oradea, Bihor,

Prof. Kosa Andrea

201

1483

Moga Florin

11

Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof.Țop Stanca Ioana

202

538

Țintar Alexandra

15

Șc. Profesională Specială nr. 3 București, Sector 2, Prof. Voicu Nela

203

579

Grigore Dara Elena

11

Col. Naț. „Onisifor Ghibu” Oradea, Bihor,

Prof. Derecichei Simona Mihaela

204

567

Cochiorca Antonia

15

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Bogdan Florența

205

515

Ursache Cristina Mihaela

13

Clubul Copiilor Buhuși, Bacău,

Prof. Vlad Maria

206

89

Pop Mădălina

13

Șc. Gimn. nr. 2, Timișoara, Timiș,

Prof. Olariu Aurora

PREMIUL

I

207

1300

Maya Moraru

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. David Maria

208

322

Mihai Miruna

11

Șc. Populară de Arte Giurgiu, Giurgiu,

Prof. Șerbănescu Petra

209

740

Iușan Denisa

14

Șc. Gimn. „Lia Manoliu„ Cornești,Cluj

Prof. Cristolțan Alina

210

770

Petean Irina

17

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Turda, Cluj,

Prof. Picovici Alexandru

211

864

Spînu Maria Alexia

12

Șc. Gim. Nr. 3 Cugir, Alba,

Prof. Igna Daniela Adela

212

911

Zanfir Lois

16

Lic. Teor. „Gabriel Țepelea” Borod, Bihor,

Prof. Lazău Alina Maria

213

943

Cristescu Ariadna

13

Șc Gimn. Nr. 112 București, Sector 3,

Prof. Drăcșanu Aurelia

214

1099

Marcu Lorena Maria

17

Col. Agricol„Traian Săvulescu” Târgu Mureș, Mureș, Prof. Matei Diana Elena

215

1289

Erdei Naomi

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

216

22

Iacob Briana

14

Șc. Gimn. „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia,

Alba, Prof. Popa Ramona Claudia

217

1189

Trandafir Bianca

16

Col. Tehn. „Ioan C. Ștefănescu” Iași,

Prof. Botoșineanu Ionela Cristina

218

1297

Andre Stephanie

13

Lic. de Arte Oradea, Bihor, Prof. Racz Eliza

219

1215

Bâgu Alexandru

17

Lic. Tehn. „Al. I. Cuza” Bârlad, Vaslui,

Prof. Ioniță Grigoraș

220

1250

David Casiana Maria

14

Col. Naț. „Emil Racovită” Cluj-Napoca

Prof. Galea Manuela

221

1255

Stana Răzvan

15

Palatul Copiilor Pitești, Argeș,

Prof. Badea Mihaela

222

1256

Popa Aliona

13

Palatul Copiilor Pitești, Argeș,

Prof. Badea Mihaela

223

1287

Negrea Oliver

13

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

224

146

Hartauer Iulia

15

Șc. Gimn. „Hermann Oberth” Mediaș, Sibiu, Prof. Zaharia Dan

225

1317

Moga Sandra Melissa

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Dat Liana

226

1348

Masnița Ștefan

11

Șc. Gimn. Nr. 4 Poienile de sub Munte, Maramureș, Prof. Taloș Crina

227

1445

Crișan Bianca

14

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Rus Corina Sidonia

228

1305

Fundătureanu Miruna Maria

15

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Meza Andreea AnaMaria

229

1481

Egei Maria

12

Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof.Țop Stanca Ioana

230

1332

Toie Alexandru

13

Șc. Gimn. ”Dacia” Oradea, Bihor,

Prof. Bindea Adriana AnaMaria

231

1476

Stancu Cristina

13

Șc. Gimn. de Arte nr. 3 București, Sector 1,

Prof. Ghica Adriana Ileana

232

581

Ghelan Alexandra Gabriela

12

Col. Naț. „Onisifor Ghibu” Oradea, Bihor,

Prof. Derecichei Simona Mihaela

233

617

Cîmpean Bianca Antonia

17

Lic.„ Corneliu Medrea” Zlatna, Alba,

Prof. Rusan Mirela

234

671

Benchea Delia

15

Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, Covasna, Prof. Vișan Cristina

235

564

Tiron Maria

16

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Radu Luminița

236

1295

Gondor Antonia

14

Lic. de Arte Oradea, Bihor, Prof. Racz Eliza

237

1460

Băicoianu Denisa Nicoleta

16

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Prof. Nedelcu Alina

238

520

Balea Marius Tudor

18

Șc. Profesională Specială nr. 3 București, Sector 2, Prof. Barboni Rodica

239

1488

Pădurean Elizabeth

14

Palatul Copiilor Cluj Structura Turda

Prof. Țop Adrian

240

1321

Vancsa Bogdan

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Dat Liana

241

840

Păun Andreea Maria

11

Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,

Prof. Șuteu Simona

PREMIUL

SPECIAL

242

872

Burlacu Silvia

14

Șc. Gimn. „Matei Basarab” Pitești, Argeș,

Prof. Olteanu Ștefan

243

1284

Demian Bacter Andra

17

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

244

90

Diaconu Jessica

14

Șc. Gimn. nr. 2, Timișoara, Timiș,

Prof. Olariu Aurora

245

845

Halic Ruxandra

12

Lic. de Artă„ Ștefan Luchian” Botoșani

Prof. Munteanu Bogdana Alina

246

944

Botez Clara

14

Șc. Gimn. Nr. 112 București, Sector 3,

Prof. Drăcșanu Aurelia

247

1050

Soponar Tiana

12

Șc. Gimn. „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare, Maramureș, Prof. Barbu Emil

248

1299

Maia Lazăr

12

Lic. de Arte Oradea, Bihor, Prof. David Maria

249

1446

Incze Alexia

14

Palatul Copiilor Cluj, Structura Turda

Prof. Rus Corina Sidonia

250

1320

Popiț Maria Eliza

16

Lic. de Arte Oradea, Bihor

Prof. Dat Liana

251

971

Roba Cosmina Emanuela

16

Col. Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, Prof. Bâzu Anamaria

252

956

Lazăr Matei Gabriel

12

Lic. de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București, Sector 1, Prof. Moșteanu Despina

253

1282

Erdei Mario

18

Lic. de Arte Oradea, Bihor,

Prof. Peter Claudia

254

1452

Ștefan Maria Gabriela

13

Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,

Prof. Crăciunescu Oana Elena

255

1482

Gacs Timea

12

Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof. Țop Stanca Ioana

256

1322

Șipoș Miruna Cătălina

18

Col. Naț „ Iosif Vulcan” Oradea, Bihor,

Prof. Kosa Andrea

257

569

Armaș Ana Maria

18

Col. Naț. de Artă „George Apostu” Bacău, Bacău, Prof. Bogdan Florența

258

1487

Lăzărean Ioana

14

Palatul Copiilor Cluj, Structura Turda

Prof. Țop Adrian

259

1303

Gherman Maria Ștefania

16

Lic. de Arte Oradea,Bihor,

Prof. Meza Andreea AnaMaria

260

1281

Stanca Alexandra

16

Lic. Teo. „Coriolan Brediceanu” Lugoj, Timiș, Prof. Popescu Teodora

Mențiuni= 57 Mențiune Specială=48 Premiul III= 50 Premiul II = 50 Premiul I= 35 Premiul Special=20

Premii= 260

Diplome participare= 1228

Lucrări eliminate din concurs= 27

Lucrări înscrise în concurs= 1488

TOTAL CREAȚIE PLASTICĂ = 1515

Manager de proiect,

Constantin Popuța

(STelu Pop)