2022-ZCZF-TABEL-PREMIANTI-CREATIE-LITERARA

2022-ZCZF-TABEL-PREMIANTI-CREATIE-PLASTICA


ANUNȚ!!!

Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15 02 2022 – 15 07 2022, Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, concurs destinat copiilor.

Proiectul – Concurs național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 • 15 02 2022 – 28 02 2022Perioada de pregătire, implementare și promovare a proiectului;
 • 01 03 2022 – 30 04 2022 – Perioada de trimitere a lucrărilor; concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului concursului;
 • 01 05 2022 – 31 05 2022 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice; Desemnarea premianților;
 • 01 06 2022 – 15 07 2022 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării concursului, pe suport electronic; Expedierea diplomelor, premiilor, adeverințelor pentru profesorii coordonatori, prin poștă, curierat.

Premiile constau în: diplomă; revistă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC (revista asociației, de informare și promovare a culturii); publicare de carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal; publicarea se va face online și pe suport de hârtie.

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, va fi promovat prin internet: pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn; prin e-mail: invitații transmise unităților educaționale; prin materiale promoționale (afișe, pliante, flyere, etc.)

Componența Juriului:

Președintele Juriului:

D-l STelu Pop

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Emanuel Pope – scriitor, fondator & redactor revista Itaca – Londra, Anglia;

D-l Valeriu DG Barbu – scriitor, fondator asociație culturală – Roma , Italia;

D-na Lilioara Macovei – scriitor& artist plastic & redactor & fondator revista Agora Artelor – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini – traducător & scriitor & secretar general de redacție revista AC – Iași;

D-na Ottilia Ardeleanu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România, Constanța

D-na Carmen Georgeta Popescu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România – Târgoviște, Dâmbovița;

D-na Marilena Luciu – profesor – Clubul Copiilor Medgidia, Constanța;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Elena Peter – artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter – artist plastic – Oradea, Bihor;

D-na Corina Rus – profesor de educație plastică – Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop – profesor de educație plastică – Turda, Cluj;

D-na Stanca Țop – profesor de educație plastică – Câmpia Turzii, Cluj;

Notă: Copiii din categoria de vârstă: 4 – 10 ani sunt invitați  la Concursul dedicat lor, începând cu data de 15 09 2022.

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a VI-a, 2022

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a,

2022, se va desfășura în perioada: 15 02 2022 – 15 07 2022;

Concursul este structurat pe două secțiuni:

literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 • 11 -14 ani – creație literară și creație plastică
 • 15 -18 ani – creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, vor fi înscrise lucrări aparținând celor trei genuri literare: liric, epic și dramatic;

• Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

• Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

• Eseu

• Piesă de teatru scurt

* Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR LITERARE : 01 03 2022 – 30 04 2022

II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3) – se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

• Desene

• Grafică

• Picturi pe carton, pânză, sticlă, lemn…

• Sculptură miniaturală

• Lucru manual popular

• Colaje

• Origami

• Fotografie alb negru, color

 • Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, curierat sau aduse personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon: 0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal: 401139, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2022.

Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201(secretar proiect)

– Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PLASTICE : 01 03 2022 – 30 04 2022.

* Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini listate de pe internet.

** Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 5 lucrări literare, sau

plastice.

*** Tema lucărilor este una liber aleasă.

**** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

**** Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

• Nume și prenume participant

• Vârsta

• Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

• Adresa unității educaționale sau a profesorului coordonator

• Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

• Adresa de e-mail a cadrului coordonator

• Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact:

număr telefon, adresă de e-mail, adresă poștală

* La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată

lucrării.

** La lucrările literare, datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*** Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

* Cadrele didactice, care înscriu copiii în concurs, vor trimite, OBLIGATORIU, un tabel

nominal cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație

în parte, certificând prin semnătură verificarea lucrării.

 • Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare (679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.
 • Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.
 • Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.

* Jurizarea va avea loc în perioada: 01 05 2022 – 31 05 2022. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică, tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, promovare pe internet, tipărirea lucrărilor premiate pe suport de hârtie.

 • Persoana de contact: – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect)

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului,

condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:

MULT SUCCES!