ANUNȚ!!!

Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15 02 2021 – 15 08 2021, Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, concurs destinat copiilor.

Proiectul – Concurs național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 1. 15 02 2021 – 31 03 2021Perioada de pregătire, implementare și promovare a proiectului;
 1. 01 04 2021 – 15 06 2021 – Perioada de trimitere a lucrărilor; concurenții vor expedia

creațiile artistice, conform regulamentului concursului;

 1. 16 06 2021 – 15 07 2021 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice;

Desemnarea premianților;

 1. 16 07 2021 – 15 08 2021 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării concursului, pe suport

electronic; Expedierea diplomelor, premiilor, adeverințelor pentru

profesorii coordonatori, prin poștă, curierat.

Premiile constau în: diplomă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC (revista asociației, de informare și promovare a culturii); publicare de carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal; publicarea se va face online și pe suport de hârtie.

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, va fi promovat prin internet: pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn; prin materiale promoționale (afișe, pliante, flyere, bannere etc.)

Componența Juriului:

Președintele Juriului:

D-l STelu Pop

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-na Dorina Șișu – scriitor, fondator & director editura Itaca Publishing House – Dublin, Irlanda

D-l Viorel Ploeșteanu – scriitor, fondator & redactor-șef revista Itaca – Dublin, Irlanda

D-na Lilioara Macovei – scriitor& artist plastic & redactor & fondator revistă – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini – traducător & scriitor & redactor revistă – Iași;

D-na Carmen Georgeta Popescu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România – Târgoviște, Dâmbovița;

D-l Mihai Cotea – scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu;

D-na Leontina Copaciu – profesor – Palatul Copiilor Cluj Napoca;

D-na Marilena Luciu – profesor – Clubul Copiilor Medgidia, Constanța;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Elena Peter – artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter – artist plastic – Oradea, Bihor;

D-na Corina Rus – profesor – Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop – profesor – Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-na Dana Deac – artist plastic & scriitor & jurnalist – Turda, Cluj;

D-na Clara Labancz – artist plastic – scenograf, laureat UNITER – Turda, Cluj.

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a V-a, 2021

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, se va desfășura în perioada: 15 02 2021 – 15 08 2021;

Concursul este structurat pe două secțiuni:

literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 • până la 6 ani – creație literară și creație plastică
 • 7 – 10 ani – creație literară și creație plastică
 • 11 -14 ani – creație literară și creație plastică
 • 15 -18 ani – creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând celor trei genuri literare: liric, epic și dramatic;

• Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

• Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

• Eseu

• Piesă de teatru scurt

* Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR LITERARE : 01 04 2021 – 15 06 2021.

II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3) – se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

• Desene

• Grafică

• Picturi pe carton, pânză, sticlă, lemn…

• Sculptură miniaturală

• Lucru manual popular

• Colaje

• Origami

• Fotografie alb negru, color

 • Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, curierat sau aduse personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon: 0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal: 401139, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2021.

Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201(secretar proiect)

– Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PLASTICE : 01 04 2021 – 15 06 2021.

* Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini listate de pe internet.

** Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 10 lucrări plastice.

*** Tema lucărilor este una liber aleasă.

**** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

**** Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

• Nume și prenume participant

• Vârsta

• Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

• Adresa unității educaționale sau a profesorului coordonator

• Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

• Adresa de e-mail a cadrului coordonator

• Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact:

număr telefon, adresă de e-mail.

* La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată

lucrării.

** La lucrările literare, datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*** Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

* Cadrele didactice, care înscriu mai mulți copii în concurs, vor trimite un tabel nominal

cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație în parte.

 • Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare (679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.
 • Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.
 • Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.

* Jurizarea va avea loc în perioada: 16 06 2021 – 15 07 2021. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică, tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, promovare pe internet, tipărirea lucrărilor premiate pe suport de hârtie.

 • Persoana de contact: – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect)

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului,

condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:

MULT SUCCES!