Asociația culturală „Cartea, Izvor de cultură”        

 Portofoliu

                                                                                   

                          Suntem o Asociație culturală nou înființată, facem parte din Peisajul Cultural al României, cu denumirea „Cartea, Izvor de cultură”,  avem   sediul în localitatea Arăneag, nr. 375, comuna Târnova,  județul Arad. Aici, într-un peisaj natural mirific,  în Pădurile Highișului, din Munții Zarandului, poposind în Valea Arinilor,  ne-am găsit și noi sălășluirea. 

                          Aici, o samă de nouă oameni inimoși, iubitori de cultură, de pe meleaguri clujene, arădene, băimărene, sighișorene, de diverse profesii;  profesori, ingineri, juriști, economiști, scriitori, artiști plastici, etc. animați de pasiunea și dorința de-a susține și promova cultura, prin diversele ei forme de exprimare;cuvânt, culoare, formă, imagine, muzică, etc.  au pus bazele acestei asociații care are ca scop Promovarea Culturii.   

                            Cu filiale ce se conturează în patru puncte reprezentative ale culturii  române: Cluj, Arad,  Baia Mare, Sighișoara, noi, prin proiectele pe care le implementăm,  vrem să aducem un puternic suflu inovator în promovarea culturii atât în mediul  rural, cât și în cel urban, cuprinzând categorii socio-economice diverse, de toate vârstele, din instituții de stat și private, animați de dorința și pasiunea pentrucultură. 

                                Obiectivul nostru este acela de a promova valorile culturii române și universale în rândul tuturor păturilor sociale și profesionale, de la vârsta fragedei pruncii până la vârsta deplinei maturități.       

                              Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociația își propune realizarea unui număr însemnat de activități, printre care enumerăm următoarele:                                                                                                                                                                                                                               

-Sprijinirea și promovarea talentelor în debutul și formarea lor creativă, cu prioritate în rândul tinerei generații, derulând activități de sponsorizare, de mecenat, susținem și promovăm tinerele talente pasionate de cultură și a celor  care provin  din medii  mai puțin favorizate.

-Organizarea de concursuri de creație artistică cu scopul descoperirii și promovării de noi talente, de tinere talente. 

-Promovarea culturii prin carte, prin acordarea de premii speciale copiilor merituoși.                         

-Organizarea de Tabere de creație artistică pe diferite domenii de exprimare, simpozioane, școli de vară, expoziții, prin colaborare și parteneriat cu instituțiile publice și private, promovând valorile culturii române atât în țară, cât și în străinătate.

Realizarea, editarea și difuzarea de carte, publicații periodice, programe informatice, cu scopul promovării culturii.                                                                          

-Organizarea de prezentări și lansări de carte, târguri de carte, în diferite locații din țară, promovând talentele locale, cu prioritate pe cele provenind din mediul rural.                                                                                                                                                             

-Organizarea de manifestări publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice cu scopul promovării culturii, prin realizarea, susținerea  și promovarea proiectelor de dezvoltare locală și regională din domeniul cultural-artistic și social.                                                                                                                                          

-Promovarea patrimoniului cultural existent, îmbogățit cu noi creații, noi valori culturale ce vin să definească spiritualitatea neamului românesc, ca parte a Patrimoniului Universal.