REVISTA AC NR.6 / 2019

REVISTA AC NR.5 / 2019

Concursul național de creație artistică,

,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019

(analiză de ansamblu, date statistice)

            Concursul național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, este organizat de Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”, anul acesta, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova, județul Arad, a căror contribuție logistică și materială a dus la buna organizare și desfășurare a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.               

              Proiectul – Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, raportat la scopul, obiectivele, beneficiarii, impactul artistic-cultural și social-economic, este  „Cartea de vizită” a Asociației culturale, „Cartea, izvor de cultură”, ocupând un loc de frunte în cadrul proiectelor și activităților asociației. Acest proiect a stat la temelia ființării asociației.

            Implementarea și Promovarea Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019 (prin programul  de activități stabilit de echipa proiectului), derulate pe o perioadă de 59 de zile (01 02 2019 – 31 03 2019), a precedat desfășurarea efectivă a concursului, care  s-a derulat pe o perioadă de 91 de zile (01 04 2019-30 06 2019), urmând  o altă perioadă de 31 de zile (01 07 2019- 31 07 2019), în care prezentăm o analiză de ansamblu și date statistice, cu referire la acest concurs de anvergură națională. Pe scena competiției creației artistice, am oferint  șanse egale de participare tuturor competitorilor, în care a primat talentul, pasiunea și dorința de susținere și promovare a culturii.

              Proiectul Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, sintetizat în anunțul și regulamentul concursului, a făcut obiectul  promovării prin:

– internet ; pe site-ul Web al asociației: https://www.carteaizvordecultura.ro,                            carteaizvordecultura@gmail.com  ,    https://www.facebook.com/carteaizvordecultura/ ;

–  site-urile de cultură:

Dialoguri culturale: http://junimeadigitala.ning.com/

Negru pe Alb: http://negrupealb.ning.com/;

– blogurile personale ale membrilor echipei proiectului, ale membrilor activi și colaboratorilor  asociației;

– transmiterea invitațiilor de participare; invitații trimise pe e-mail-urile instituțiilor educaționale și culturale din țară (35 de Inspectorate Județene Școlare, peste 1000  instituții educaționale din țară, 40 de cluburi și palate ale copiilor, școli  și licee de artă, prin canalul infodidactic etc.);

–  media scrisă;

– următoarele materiale de informare și publicitate: 100 exemplare afișe A3, 2000 exemplare pliante, 2000 exemplare flyere, 1300 diplome, 400 exemplare revistă, 200 exemplare carte.

              În perioada 01 04 2019- 25 05 2019,  au fost  primite 1.300  lucrări aparținând celor două secțiuni de creație artistică (literară și plastică), din 25 de județe ale țării: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița–Năsăud, București, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Iași, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea.

             Din totalul de 1.300 lucrări, au fost încrise în concurs (conform Regulamentului concursului), un număr de 1.150 lucrări (250 la secțiunea literară și 900 la secțiunea plastică).

            Raportat la ediția a II-a,  din 2018, anul acesta au participat cu 70% mai mulți competitori (675 – în 2018, 1150 – în 2019).

            În urma jurizării efectuate în perioada 26 05 2019- 09 06 2019, de către un juriu format din: d-l STelu Pop (președinte asociație, redactor șef revistă), din  județul Cluj – președintele juriului; d-na Anica Andrei- Fraschini (scriitor, traducător, redactor revistă), din Iași; d-na Lilioara Macovei (scriitor, artist plastic, redactor revistă), din Bacău; d-na Diana Monica Mănescu (profesor, traducător, scriitor), din Olanda; d-l Emanuel Pope (scriitor), din Londra, Anglia; d-na Mihaela Ciornea (profesor), din Sântana, Arad; d-l Gheorghe Sinescu (profesor, scriitor), din  Sântana, Arad; d-na Silvia Bodea Sălăjan (profesor, scriitor), din Oradea; d-l Mihai Cotea (scriitor, traducător, redactor revistă), din Sibiu; d-na Claudia  Elena Peter (profesor de educație plastică, artist plastic, scriitor),  din Oradea; d-na Mariana Jurj (profesor de educație plastică, artist plastic), din județul Arad; d-l Adrian Peter (artist plastic), din Oradea; d-l Ovidiu Cosac (regizor, artist arta fotogarfică), din Turda, Cluj, au fost desemnați premianții pe cele două secțiuni (111  premii, la secțiunea creație literară, și 184 premii, la secțiunea creație plastică), cu un total de 295 premii (25,7% din totalul participanților), având următoarea structură: Mențiune, Mențiune Specială, Premiul III, Premiul II, Premiul I, Premiul Special.

                Cu cele 295 de premii, au fost premiați copii de la 3 la 18 ani, aparținând  următoarelor grupe de vârste: 88 premii pentru copiii de la 3 la 6 ani & copiii de la 7 la 10 ani (474 participanți);  128 premii pentru copiii de 11-14 ani (473 participanți); 79 premii pentru copiii de 15-18 ani (203 participanți).

                 Fiecare participant la acest concurs național de creație artistică este un câștigător, prin oportunitatea oferită de a-și etala talentul creativ, folosind mijloace de exprimare din cele mai variate.

                 Participanții la concurs  provin din  instituții educative și culturale de stat și private, din mediul rural (30 %) și din mediul urban (70 %); de la grădinițe,  școli pregătitoare,  școli gimnaziale, licee teoretice, tehnice și de specialitate, școli și licee speciale pentru elevii cu dizabilități, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, școli și licee de artă etc. Au participat la concurs copii de diferite naționalități; români, maghiari, germani, rromi, turci, tătari, ucrainieni etc., care au găsit pe scena competiției creației artistice oportunitatea etalării talentului creativ, manifestat prin forme din cele mai diverse, aducând o notă de frumos, de speranță, de lumină pe chipul și-n sufletul cititorului și privitorului actului cultural.

                 În data de 15 06 2019, a avut loc o primă Festivitate de premiere a celor care s-au remarcat la concurs, organizată la Tabăra Căsoaia – Casa Verde, județul Arad. La acest eveniment, au participat  copii, părinți, cadre educative, invitați și oficialități.

      Evenimentul a  făcut parte din proiectul „Expo-Cultura”, organizat de Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”, ca preambul la Sărbătoarea “La Poalele Highișului”, ediția a III-a, organizată de Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova.        

     În cadrul festivității de premiere, au fost decernate diplome și premii câștigătorilor din zona Târnova, din județul Arad, prezenți la festivitate; au primit Diplome Speciale, pentru implicare și contribuție în promovarea culturii în rândul tinerei generații, oficialitățile partenere, cadrele educative, membrii asociației. Această primă festivitate a fost urmată de Festivitatea de premiere a concursului, din data de 29 06 2019, care a avut loc la aceeași locație, Tabăra  Căsoaia- Casa Verde, unde au fost nominalizați toți premianții concursului, iar cei prezenți au primit diplome și premii, urmând ca, în perioada următoare, să fie expediate diplome de participare tuturor celor înscriși în concurs, diplome și premii pentru cei premiați, iar cadrelor educative, adeverințe de participare, necesare dosarului personal (s-au eliberat 273 de adeverințe pentru cadrele educative, coordonatoare, din cele 25 de județe participante).

                 Pornind de la scopul și obiectivele propuse, grupurile țintă și beneficiarii proiectului, Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, având ca repere zâmbetul și zborul, caută să definească existența ca ființă de sine stătătoare a Copilului, ce dă sens și rost vieții umane, a existenței noastre în Univers.

                  Făcând o analiză de ansamblu a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională, constatăm că au fost realizați toți parametrii pentru a atinge scopul și obiectivele propuse, cu direcții bine definite spre grupurile țintă, implicit spre beneficiarii proiectului.

                  Rezultatele proiectului s-au materializat în:

 • susținerea și promovarea tinerilor talentați în domeniul artistic și cultural;
 • dezvoltarea competitivității și a calității în manifestările culturale;
 • implicarea unui număr cât mai mare și cât mai larg de participanți, la astfel de competiții culturale;
 • atragerea și implicarea societăților comerciale, a oamenilor de afaceri, în susținerea și promovarea  actului cultural; 
 • promovarea instituțiilor de stat și private, care susțin acest proiect;
 • promovarea prin publicarea în Revista AC, revista trimestrială a asociației, a proiectului, Concurs național de creație artistică,  „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019;
 • promovarea partenerilor,  sponsorilor și instituțiilor care sprijină acest act cultural;
 • promovarea tinerelor talente, prin publicarea lucrărilor premiate în Revista AC nr. 5 și 6, numere dedicate concursului, revistele  vor apărea în mediul online și pe suport de hârtie, până la sfârșitul lunii August, 2019, respectiv, sfârșitul lunii Septembrie, 2019 ; tipărirea unei cărți – „Antologia Tinerelor Talente”, care va apărea până la sfârșitul anului 2019;
 • amplificarea relațiilor culturale, între instituțiile partenere și implicate în desfășurarea  acestui proiect.

                  Toate acestea au putut fi realizate prin participarea și implicarea  partenerilor noștri: Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, Primăria și Consiliul Local din comuna Târnova, Popasul turistic ,,Valea Arinilor”, Arăneag. Prin implicarea și contribuția materială, a sponsorilor și colaboratorilor noștri: S.C. Superex S.R.L. Arad, S.C. HTI International S.R.L. Brașov, S.C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S. C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. I&C Transilvania Construcții S.R.L. & S.C. Transilvania Impact Import-Export S.R.L. Turda, S.C. Center Point S.R.L.Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda.

              La realizarea acestui proiect, prin implicare directă și voluntariat, prin pasiune și dăruire,  au participat toți membrii echipei proiectului: Constantin Popuța (Manager proiect),  Gheorghe Câlb (Secretar proiect), membrii: Anica Andrei- Fraschini, Mihai Cotea, Lilioara Macovei, Cristian Tömlö, Claudia Elena Peter.

            Mulțumim tuturor: participanți, profesori coordonatori, parteneri și sponsori, colaboratori, membri ai juriului, echipei proiectului, invitați și spectatori, pentru implicare și dăruire, pentru realizarea acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.

            Interacțiunea  dintre  participanții  provenind din medii diferite, din mediul rural și urban, din diferite instituții educaționale și culturale, de stat și private, abordarea diferitelor forme de exprimare a talentului creator, dezvoltarea competiției în exprimare și manifestare, etalarea talentului,  prețuirea și recunoașterea adevăratelor valori, legarea de noi prietenii bazate pe determinare, deschidere, afinitate și respect reciproc, animați de cunoaștere, pasiune și dăruire, au contribuit împreună la scopul propus, acela de a promova cultura.

            Toate acestea reliefează unicitatea, sustenabilitatea și durabilitatea concursului ce poartă un nume bine definit:

Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”.

REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ, 

         „ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”

                          EDIȚIA A III-A, 2019

 
SÂMBĂTĂ, 29 06 2019, ORA 12, LA LOCAȚIA TABĂRA CĂSOAIA/ CASA VERDE, DIN COM. TÂRNOVA, JUD. ARAD,
ARE LOC FESTIVITATEA DE PREMIERE A  CONCURSULUI.
SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE CĂȘTIGĂTORII ȘI PROFESORII COORDONATORI PARTICIPANȚI, PRECUM ȘI PĂRINȚII ȘI INVITAȚII.
 
VĂ RUGĂM SĂ VĂ ANUNȚAȚI PARTICIPAREA LA ADRESELE DE MAI JOS, PÂNĂ LA DATA DE 25 06 2019.
 
VĂ MULȚUMIM, PENTRU PARTICIPARE!
 
VĂ AȘTEPTĂM, CU DRAG!
 
CONSTANTIN POPUȚA,
        (STELU POP)
 
 MANAGER PROIECT,
PREȘEDINTE ASOCIAȚIE.
 
Persoane de contact:
1.Gheorghe Câlb/ e-mail: gh.calb@yahoo.com, tel: 0757 640 496
2.Constantin Popuța/ e-mail :stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516

Tabel Premianti Sectiunea Literara-2019

Tabel Premianti Sectiunea PLASTICĂ-2019


ANUNȚ!!!

Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”,  în parteneriat cu Consiliul  Județean  Arad & Centrul Cultural Județean Arad,  Primăria & Consiliul Local  Târnova, din județul Arad, organizează, în perioada 01 02 2019 – 30 06 2019, Concursul național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, concurs  destinat copiilor.

Proiectul Concurs național de  creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 1. 01 02 2019 – 31 03 2019Perioada de pregătire,  implementare și promovare a proiectului;
 2. 01 04 2019 – 25 05 2019 – Perioada de trimitere a lucrărilor, concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului;
 3. 26 05 2019 – 09 06  2019 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice;

Premiile constau în: diplomă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC, revista asociației, de informare și promovare a culturii;  publicare de  carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; tabere de creație artistică etc; atestate pentru personalul educațional participant.

Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, va fi promovat prin internet, pe site-urile asociației, pe Youtube, Google, WordPress, Facebook , prin materiale promoționale( afișe, pliante, flyere, banner, etc.)

      4. 10 06 2019 – 19 06 2019 – Perioada anunțării câștigătorilor concursului și lansarea invitațiilor de participare la Festivitatea de premiere; prin e-mail sau telefonic.

     5. 29 06 2019 – Festivitatea de premiere a Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,  ediția a III-a, 2019;

    6. 15 06 2019 – 31 07 2019 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, pe suport  electronic și pe suport de hârtie;

                                                                       Componența Juriului:

                                                                        Președintele Juriului:

 D-l  STelu Pop

                                   Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Emanuel  Pope, scriitor –  Londra,  Anglia;

D-na Lilioara Macovei, scriitor& artist plastic& redactor revistă – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini, scriitor & traducător & redactor revistă – Iași;

D-na Diana M. Mănescu, profesor & traducător &  scriitor – Olanda;

D-l Gheorghe Sinescu, profesor & scriitor – Sântana, Arad;

D-na Mihaela Toma, profesor- Sântana, Arad

D-na Silvia Bodea Sălăjan, profesor &  scriitor-  Oradea, Bihor;

D-l Mihai Cotea, scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu.

                                                      Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Peter, artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-na Mariana Jurj , artist plastic & profesor de educație plastică – județul Arad;

D-l Adrian Peter, artist plastic – Oradea, Bihor;                                                                                             

D-l Ovidiu Cosac, regizor & artist artă fotografică- Turda, Cluj.

REGULAMENTUL CONCURSULUI  NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a III-a, 2019.

                        Concursul național de creație artistică,  ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a, 2019, se va desfășura în perioada: 01 02 2019 – 30 06 2019;

                      Concursul este structurat pe două secțiuni: literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 •       >6 ani           -creație literară și creație plastică
 • 7- 10 ani           -creație literară și creație plastică
 • 11-14  ani        -creație literară și creație plastică
 • 15-18  ani        -creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând  celor trei  genuri literare: liric, epic și dramatic;

•          Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

•          Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

•          Eseu

•          Piesă de teatru scurt

                       Lucrările literare, redactate cu diacritice, în format Times New Roman, la 10 rânduri și corp de literă 12, o singură lucrare pe maxim trei pagini format A4, de fiecare concurent, vor fi transmise  în perioada 01 04 2019 – 25 05 2019, online, pe adresa de e-mail :  stelu_p@yahoo.com sau  constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro,

Nu se acceptă lucrări realizate prin Copy-Paste, iar dacă se folosește o sursă de inspirație, aceasta trebuie menționată!

 II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4) se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

•          Desene

•          Grafică

•          Picturi  pe  carton, pânză, sticlă, lemn…

•          Sculptură miniaturală    

•          Lucru manual popular

•          Colaje

•          Origami

•          Fotografie alb negru, color

Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini  listate de pe internet.

Lucrările plastice vor fi expediate în perioada 01 04 2019 – 25 05 2019, prin Poșta Română, Curierat sau personal, pe adresa: Primăria Târnova, str. Principală, nr.734, cod poștal 317360, județul Arad, d-l Gheorghe Câlb(secretar proiect),  telefon: 0757 640 496,                              e-mail: gh.calb@yahoo.com, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET  DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2019.

 Tema lucărilor este una liber aleasă. Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

•             Nume și prenume participant

•             Vârsta

•             Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

•             Adresa unității educaționale sau a  profesorului coordonator

•             Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

•             Adresa de e-mail a cadrului coordonator

•             Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact, respectiv, nr. de telefon, adresă de e-mail…

Aceste date vor fi evidențiate pe verso, la lucrările plastice, prin eticheta atașată lucrării. La lucrările literare,  datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos, nu separat de acestea. Se va preciza secțiunea și categoria la care se înscriu lucrările.

Cadrele didactice care înscriu mai mulți copii în concurs sunt rugate să înainteze și un tabel nominal cu participanții.

Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă  Acordul pentru dreptul de publicare și expunere.

Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Patrimoniul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.

Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, nu vor fi înscrise în concurs.

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică. Jurizarea va avea loc în perioada:26.05.2019 – 09.06.2019, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, tabere de creație artistică,  promovare pe internet.

 Festivitatea de atribuire a premiilor va avea loc în data de 29. 06. 2019, ora 12;         Locația- Tabăra Căsoaia/Casa Verde, comuna Târnova, județul Arad.

Persoana de contact: d-l Gheorghe Câlb(secretar proiect), telefon: 0757 640 496,

e-mail: gh.calb@yahoo.com

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului, condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:                                                           

                                                                                    MULT SUCCES!


Revista AC nr. 4/2018


Izvoare de cultură

Antologia tinerelor talente