ANUNȚ!!!

Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15 02 2022 – 15 07 2022, Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, concurs destinat copiilor.

Proiectul – Concurs național de creație artistică„Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 • 15 02 2022 – 28 02 2022 – Perioada de pregătire, implementare și promovare a proiectului;
 • 01 03 2022 – 30 04 2022 – Perioada de trimitere a lucrărilor; concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului concursului;
 • 01 05 2022 – 31 05 2022 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice; Desemnarea premianților;
 • 01 06 2022 – 15 07 2022 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării concursului, pe suport electronic; Expedierea diplomelor, premiilor, adeverințelor pentru profesorii coordonatori, prin poștă, curierat.

Premiile constau în: diplomă; revistă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC (revista asociației, de informare și promovare a culturii); publicare de carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal; publicarea se va face online și pe suport de hârtie.

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, va fi promovat prin internet: pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn; prin e-mail: invitații transmise unităților educaționale; prin materiale promoționale (afișe, pliante, flyere, etc.)

Componența Juriului:

Președintele Juriului:

D-l STelu Pop

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Emanuel Pope – scriitor, fondator & redactor revista Itaca – Londra, Anglia;

D-l Valeriu DG Barbu – scriitor, fondator asociație culturală – Roma , Italia;

D-na Lilioara Macovei – scriitor& artist plastic & redactor & fondator revista Agora Artelor – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini – traducător & scriitor & secretar general de redacție revista AC – Iași;

D-na Ottilia Ardeleanu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România, Constanța

D-na Carmen Georgeta Popescu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România – Târgoviște, Dâmbovița;

D-na Marilena Luciu – profesor – Clubul Copiilor Medgidia, Constanța;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Elena Peter – artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter – artist plastic – Oradea, Bihor;

D-na Corina Rus – profesor de educație plastică – Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop – profesor de educație plastică – Turda, Cluj;

D-na Stanca Țop – profesor de educație plastică – Câmpia Turzii, Cluj;

Notă: Copiii din categoria de vârstă: 4 – 10 ani sunt invitați  la Concursul dedicat lor, începând cu data de 15 09 2022.

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a VI-a, 2022

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a,

2022, se va desfășura în perioada: 15 02 2022 – 15 07 2022;

Concursul este structurat pe două secțiuni:

literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 • 11 -14 ani – creație literară și creație plastică
 • 15 -18 ani – creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, vor fi înscrise lucrări aparținând celor trei genuri literare: liric, epic și dramatic;

• Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

• Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

• Eseu

• Piesă de teatru scurt

 • Lucrările literare SE TRIMIT ONLINE!!! pe adresa de e-mail: stelu_p@yahoo.com sau constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro, redactate cu diacritice, cu font CAMBRIA, la 1,15 rânduri și corp de literă 12, o singură lucrare, pe maxim trei pagini, format A4, pentru fiecare concurent.

* Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR LITERARE : 01 03 2022 – 30 04 2022

II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3) – se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

• Desene

• Grafică

• Picturi pe carton, pânză, sticlă, lemn…

• Sculptură miniaturală

• Lucru manual popular

• Colaje

• Origami

• Fotografie alb negru, color

 • Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, curierat sau aduse personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon: 0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal: 401139, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2022.

Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201(secretar proiect)

– Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PLASTICE : 01 03 2022 – 30 04 2022.

* Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini listate de pe internet.

** Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 5 lucrări literare, sau

plastice.

*** Tema lucărilor este una liber aleasă.

**** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

**** Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

• Nume și prenume participant

• Vârsta

• Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

• Adresa unității educaționale sau a profesorului coordonator

• Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

• Adresa de e-mail a cadrului coordonator

• Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact:

număr telefon, adresă de e-mail, adresă poștală

* La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată

lucrării.

** La lucrările literare, datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*** Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

* Cadrele didactice, care înscriu copiii în concurs, vor trimite, OBLIGATORIU, un tabel

nominal cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație

în parte, certificând prin semnătură verificarea lucrării.

 • Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare (679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.
 • Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.
 • Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.

* Jurizarea va avea loc în perioada: 01 05 2022 – 31 05 2022. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică, tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, promovare pe internet, tipărirea lucrărilor premiate pe suport de hârtie.

 • Persoana de contact: – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect)

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului,

condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:

MULT SUCCES!


AC-13-14-2021-09-12-21


FINAL DE CONCURS!!!

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021

~ concurs destinat copiilor ~

E:\AC 13 & 14 2021\Afis 2021\flayer fata 2021.jpg

Anul 2021 – al doilea an al pandemiei, încă un an al nesiguranței, al temerilor, al fricii, al neputinței, al incertitudinilor, când normalitatea devine non uzuală și lucrurile firești devin teme de arhivă, noi, Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, care, începând cu primăvara anului 2020, am devenit parte a comunității turdene & clujene, am găsit calea, puterea și resursele necesare pentru a merge mai departe, pentru a da o „notă de normalitate”, aducând o undă de speranță, o rază de lumină pe chipul și în sufletul copiilor, al dascălilor, al părinților, al prietenilor, al celor care știu să pătrundă în tainele frumosului creat de tânăra generație.

După o muncă asiduă de peste zece luni (începând cu 15 02 2021 – 25 11 2021), alături de partenerii noștri: Palatul Copiilor Cluj și Clubul Copiilor din TurdaCasade Cultură din Turdasponsorii și colaboratorii noștri, ducem la bun sfârșit ce-a de-a cincea ediție a Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”- 2021, concurs destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani.

La această ediție a concursului, au participat 4.204 lucrări literare și plastice, din 40 de județe ale țării, inclusiv un participant din Chișinău, Republica Moldova, alături de 1.020 coordonatori, din 886 de instituțiieducative și de cultură. Au participat, alături de dascălii lor coordonatori, copii provenind din mediul rural și urban, din instituții educaționale și culturale, de stat și private, exponenți ai unităților educative: de la grădinițe, școli pregătitoare, școli gimnaziale, școli de învățământ special, școli și licee speciale pentru elevi cu dizabilități, la licee teoretice și tehnice, licee de artă, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, asociații, centre de creație etc. Pe scena competiției au concurat copii de diferite naționalități: români, maghiari, nemți, ucrainieni, turci, tătari, rromi etc.

Copiii au găsit pe scena competiției talentului creator oportunitatea și deschiderea necesară promovării creațiilor lor literare și plastice. Copiii, îndrumați de dascăli și părinți, de coordonatori, au fost curajoși și doritori de-a ne prezenta talentul și credința lor în frumos, în voința lor de-a trăi și a-și continua zborul spre înalturi.

Fiecare lucrare literară și plastică oglindește frumusețea sufletelor micilor creatori, la loc de cinste, în tematica abordată, fiind copilăria, iubirea, prietenia, zâmbetul și zborul, natura, dorința de normalitate – astfel, munca și decizia juraților de a face o ierarhie a fost extrem de dificilă, dar, pentru că suntem la un concurs, juriul a decis și a desemnat câștigătorii acestei ediții de excepție; au fost acordate551 de premii (200 de premii pentru creația literară și 351 de premii pentru creația plastică); au primit premii copiii participanți, cu vârste de la 4 la 18 ani, concursul devenind unic și cunoscut la nivel național, prin deschidere, prin libertatea alegerii tematicii, fiecare concurent își prezintă talentul, și creativitatea în forma și tema aleasă de el și îndrumătorul lui. Premiile câștigătorilor constau în diplomă, revistă și carte, scopul asociației fiind promovarea și susținerea tinerelor talente, promovarea culturii prin cartea scrisă și tipărită, aici, mici creatori de frumos devin autori, scriitori, pictori, sculptori, fotografi…făuritori de frumos, păstrători și continuatori ai tradiților strămoșeștiEi încep să promoveze cultura de la fragedă pruncie, devenind promotori ai tradiției, ai talentului și creației spirituale a neamului românesc.

Toți participanții au primit Diplome de participare, materiale promoționale, profesorii coordonatori au primit adeverințe necesare dosarului personal.

În perioada 11 11 2021 – 25 11 2021, am expediat în toate colțurile țării și în capitala Republicii Moldova, Chișinău, un număr de 870 plicuri și colete, prin Poșta Română și curierat. Aceste plicuri și colete au conținut roadele talentului creator ale micilor făuritori de frumos: 3.653 – Diplome de participare, 551- Diplome – premii, 50 – Diplome Speciale, 1.020 – Adeverințe de participare, pentru profesorii coordonatori(necesare dosarului personal); premiile sunt compuse din: 1.400 de cărți, adecvate vârstei și pasiunii creatoare, 400 de Reviste AC, 5.000 de materiale promoționale; lucrările literare și plastice cele mai remarcabile și premiate vor fi tipărite pe filă de revistă și carte, ele vor apărea în format online și pe suport de hârtie.

Acest act cultural, de anvergură națională – unic, prin deschidere, participare și conținut, s-a desfășurat prin contribuția logistică a unui grup de oameni inimoși, cu dăruire și pasiune pentru cultură și frumos.

Voi nominaliza, pentru început, Echipa proiectului, formată din: Constantin Popuța – Manager proiect, Cristian Farcaș – Secretar proiect, membrii în echipa proiectului: – Anca Mureșan, Ioana Moldovan, Cristian Tömlö. La acest eveniment de excepție au mai contribuit logistic: Ioana Popa, Letiția Cioban, Felicia Burean, Colectivul Oficiului Poștal Turda nr.1- Ghișeul 1, Elena David, Daniela Ungureanu, Valentin Pachia, Alin Tulai, Diana Bănete.

Juriul concursului, a dat dovadă de profesionalism, dăruire și pasiune, perioada jurizării desfășurându-se în perioada 15 05 2021 – 30 07 2021. Juriul a avut următoarea componență: STelu Pop – președinte juriu, Dorina Șișu, Viorel Ploeșteanu, Lilioara Macovei, Carmen Georgeta Popescu, Anica Andrei-Fraschini, Ottilia Ardeleanu, Angela Nesteriuc, Leontina Copaciu, Marilena Liciu – membri la secțiunea literară; Claudia Elena Peter, Adrian Peter, Stanca Țop, Adrian Țop, Dana Deac – membri la secțiunea plastică.

Susținerea proiectelor culturale, cu preponderență a celor adresate tinerei generații, are un impact major cultural și social, la nivel local și național. Ele fac obiectul sprijinului logistic și financiar al unităților comerciale care au susținut și contribuit la realizarea acestui act cultural de anvergură națională: Compania de Apă Arieș  S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L.Craiova, S.C.Viamso S.R.L.Câmpia Turzii, S.C.Emtal Energy S.R.L.Florești, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov, S.C. Librali Cart S.R.L. Turda, S.C. Center Point S.R.L Turda, S.C. Super Expert S.R.L.Arad, Editura Eikon București.

Mulțumim celor care au contribuit la realizarea acestui ACT CULTURAL UNIC, DE ANVERGURĂ NAȚIONALĂ!!!

Proiectul cu numărul 18 în portofoliul asociației, „Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a – 2021, își continuă drumul și scopul prin următorul proiect, ce poartă numele : „Tinere talente întipărite pe filă de carte – Turda, 2021”; în cadrul acestui proiect, unic și de excepție, cele mai bune lucrări literare și plastice participante la Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a – 2021, vor fi tipărite în filă de carte și publicate, astfel, va apărea cartea – „Antologia tinerelor talente – Turda, 2021”, unde vor fi publicate cele mai bune lucrări ale premianților la concurs. Cartea va fi precedată de apariția a 3 numere de revistă – Revista AC, nr. 13 & 14/2021 și 15/2021, revista trimestrială de informare și promovare a culturii, editată și tipărită de asociația noastră. Aceste trei numere de revistă vor găzdui peste 250 de texte literare, și peste 400 de lucrări plastice. Toate cele patru apariții editoriale vor fi difuzate online și tipărite pe suport de hârtie – aducând o contribuție de excepție la promovarea culturii prin cartea tipărită.

Fii alături de noi!

La demersul nostru, de-a aduce pe chipul copiilor noștri zâmbet și lumină, de-a le susține visurile și zborul lor spre înalturi, puteți participa și dumneavoastră prin donații, sponsorizări… (datele de contact le găsiți în antetul asociației).

Vă invităm să pătrundeți în lumea mirifică a creativității copiilor, unde veți descoperi în scris și culoare, în lutul ars, în colaje, în origami, în cusătura șervetului popular, în mirajul fotografiei, precum și în alte modalități de expresie a talentului creator – sensibilitate și puritate, bucurie și lumină, zâmbet și zbor ~ zbor spre înalturi ~ reperele esențiale ce definesc ființa binecuvântată-COPILUL!

Constantin Popuța (STelu Pop)

Manager proiect

Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda și Casa de Cultură din Municipiul Turda, județul Cluj; organizatorii celei de a cincea ediții a Concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – 2021; cu sprijinul financiar al unităților comerciale: Compania de Apă Arieș S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L. Craiova, S.C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. Emtal Energy S.R.L. Florești, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov; cu suport logistic din partea echipei proiectului, formată din șapte membri, alături de cei nouă membri ai juriului de la secțiunea literară și cei cinci membrii ai juriului de la secțiunea plastică; – vă prezintă premianții acestui concurs de creație artistică, act cultural de anvergură națională- unic prin definiție și deschidere- dedicat copiilor:

ZCZF-2021-TABEL-PREMIANTI-CREATIE-LITERARA

ZCZF-2021-TABEL-PREMIANTI-CREATIE-PLASTICA


Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” 2021

După o muncă asiduă de șase luni (15 02 2021 – 15 08 2021),  ne apropiem de finalul celei de-a cincea ediții a Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”- 2021

        Noi, Asociația Culturală „Cartea, izvor de cultură”, parte a comunității  turdene, clujene și naționale, susținuți material și logistic de colaboratorii, partenerii și sponsorii noștri, am găsit calea și resursele necesare pentru a merge mai departe, pentru a da o „notă de normalitate”, în aceste vremuri aflate sub semnul nesiguranței, a neliniștii, a incertitudinii;  am readus pe chipul și-n sufletul copiiilor noști zâmbetul, speranța și lumina, deschizând scena competiției creației artistice pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 -18 ani de pe toate meleagurile țării. Ca noutate, la această ediție am avut un participant din Chișinău, Republica Moldova.

        La această ediție au participat peste 4.200 lucrări literare și plastice din 40 de județe ale țării, alături de peste 800  dascăli, din peste 600 unități educaționale și de cultură de stat și private. Au participat, alături de dascălii lor coordonatori, copii provenind din mediul rural și urban, din instituții educaționale și culturale de stat și private, exponenți ai unităților educative; de la grădinițe, școli pregătitoare, școli gimnaziale, școli de învățământ special, școli și licee speciale pentru elevi cu dizabilități,  la licee teoretice și tehnice, licee de artă, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, asociații, centre de cultură etc.; copii de diferite naționalități: români, maghiari, nemți, ucrainieni, turci, tătari, rromi etc., ei au găsit pe scena competiției talentului creator oportunitatea și deschiderea  necesară promovării creațiilor lor literare și plastice. Rezultatele sunt remarcabile; copiii îndrumați de dascăli și părinți, au fost curajoși și doritori de-a ne prezenta talentul și credința lor în frumos, în voința  lor de a trăi și a-și continua zborul spre înalturi. La loc de cinste, în tematica abordată, fiind copilăria, iubirea, prietenia, zâmbetul și zborul, natura, dorința de normalitate… astfel, munca și decizia juraților de a face o ierarhie a fost extrem de dificilă, dar, pentru că suntem la un concurs, juriul a decis și a desemnat câștigătorii acestei ediții de excepție, au fost acordate 550 de premii (200 premii pentru creația literară și 350 de premii pentru creația plastică); au primit premii copiii participanți, cu vârste de la 4 la 18 ani, concursul devenind unic, și cunoscut la nivel național, prin deschidere, prin libertatea alegerii tematicii (fiecare concurent își prezintă talentul, și creativitatea în forma și tema aleasă de el și  de îndrumătorul lui), prin diversitatea tehnicilor folosite pentru expresia talentului creator. Premiile câștigătorilor constau în diplomă, revistă și carte – scopul asociației fiind promovarea și susținerea tinerelor talente, promovarea culturii prin cartea scrisă și tipărită, aici, micii creatori de frumos devin autori, scriitori, pictori, sculptori, fotografi… făuritori de frumos, păstrători și continuatori ai tradiților strămoșești. Ei încep să promoveze cultura de la fragedă vârstă, devenind promotori ai tradiției, ai talentului și creației siprituale a neamului românesc.  

Toți participanții primesc Diplome de participare, materiale promoționale, iar profesorii coordonatori adeverințe, necesare dosarului personal, ele vor fi expediate prin poștă. Alături de lucrările premiate, cele mai reprezentative lucrări literare și plastice vor  fi tipărite în paginile celor trei numere de revistă– Revista AC, nr. 13, 14, 15/2021, revistă trimestrială de informare și promovare a culturii, precum și în  cartea: „Antologia Tinerelor talente – Turda, 2021”. Cele trei numere de revistă AC și cartea fac parte din următorul proiect al asociației : „Tinere talente întipărite pe filă de carte – Turda, 2021”

Cele trei numere de revistă și cartea vor prezenta peste 270 texte literare și  peste 500 lucrări  plastice, dintre cele mai reprezentative creații ale micilor făuritori de frumos, participante la concursul nostru, care are un nume bine definit: „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”.

          Până la sfârșitul lunii august, 2021, vom publica pe site-ul oficial al asociației:          www.carteaizvordecultură.ro  listele cu cei 550 de premianți ai concursului.

                                                                            Fii alături de noi! 

       La demersul nostru, de-a aduce pe chipul copiilor noștri zâmbet și  lumină, de a le susține visurile și zborul lor spre înalturi, puteți participa și dumneavoastră prin donații de carte și  bani (datele de contact le găsiți în antetul asociației).

       Vă mulțumim!

                                                                         Fii alături de noi!

                                                                                                                                       Constantin Popuța

                                                                                                                                      ( STelu Pop ),

                                                                                                                                      Președinte asociație, 

                                                                                                                                      Manager proiect

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a

ANUNȚ!!!

Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15 02 2021 – 15 08 2021, Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, concurs destinat copiilor.

Proiectul – Concurs național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 1. 15 02 2021 – 31 03 2021Perioada de pregătire, implementare și promovare a proiectului;
 1. 01 04 2021 – 15 06 2021 – Perioada de trimitere a lucrărilor; concurenții vor expedia

creațiile artistice, conform regulamentului concursului;

 1. 16 06 2021 – 15 07 2021 – Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice;

Desemnarea premianților;

 1. 16 07 2021 – 15 08 2021 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării concursului, pe suport

electronic; Expedierea diplomelor, premiilor, adeverințelor pentru

profesorii coordonatori, prin poștă, curierat.

Premiile constau în: diplomă; carte; lucrare plastică; publicare în Revista AC (revista asociației, de informare și promovare a culturii); publicare de carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației; atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal; publicarea se va face online și pe suport de hârtie.

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, va fi promovat prin internet: pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn; prin materiale promoționale (afișe, pliante, flyere, bannere etc.)

Componența Juriului:

Președintele Juriului:

D-l STelu Pop

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-na Dorina Șișu – scriitor, fondator & director editura Itaca Publishing House – Dublin, Irlanda

D-l Viorel Ploeșteanu – scriitor, fondator & redactor-șef revista Itaca – Dublin, Irlanda

D-na Lilioara Macovei – scriitor& artist plastic & redactor & fondator revistă – Bacău;

D-na Anica Andrei-Fraschini – traducător & scriitor & redactor revistă – Iași;

D-na Carmen Georgeta Popescu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România – Târgoviște, Dâmbovița;

D-l Mihai Cotea – scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu;

D-na Leontina Copaciu – profesor – Palatul Copiilor Cluj Napoca;

D-na Marilena Luciu – profesor – Clubul Copiilor Medgidia, Constanța;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Elena Peter – artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter – artist plastic – Oradea, Bihor;

D-na Corina Rus – profesor – Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop – profesor – Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-na Dana Deac – artist plastic & scriitor & jurnalist – Turda, Cluj;

D-na Clara Labancz – artist plastic – scenograf, laureat UNITER – Turda, Cluj.

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a V-a, 2021

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a V-a, 2021, se va desfășura în perioada: 15 02 2021 – 15 08 2021;

Concursul este structurat pe două secțiuni:

literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

 • până la 6 ani – creație literară și creație plastică
 • 7 – 10 ani – creație literară și creație plastică
 • 11 -14 ani – creație literară și creație plastică
 • 15 -18 ani – creație literară și creație plastică

I. În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând celor trei genuri literare: liric, epic și dramatic;

• Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)

• Proză (Nuvelă, Schiță, Roman – fragment, Basm, Legendă…)

• Eseu

• Piesă de teatru scurt

* Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR LITERARE : 01 04 2021 – 15 06 2021.

II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3) – se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

• Desene

• Grafică

• Picturi pe carton, pânză, sticlă, lemn…

• Sculptură miniaturală

• Lucru manual popular

• Colaje

• Origami

• Fotografie alb negru, color

 • Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, curierat sau aduse personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon: 0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal: 401139, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2021.

Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201(secretar proiect)

– Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PLASTICE : 01 04 2021 – 15 06 2021.

* Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini listate de pe internet.

** Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 10 lucrări plastice.

*** Tema lucărilor este una liber aleasă.

**** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

**** Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

• Nume și prenume participant

• Vârsta

• Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…

• Adresa unității educaționale sau a profesorului coordonator

• Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator

• Adresa de e-mail a cadrului coordonator

• Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact:

număr telefon, adresă de e-mail.

* La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată

lucrării.

** La lucrările literare, datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*** Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

* Cadrele didactice, care înscriu mai mulți copii în concurs, vor trimite un tabel nominal

cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație în parte.

 • Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare (679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.
 • Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.
 • Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.

* Jurizarea va avea loc în perioada: 16 06 2021 – 15 07 2021. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică, tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, promovare pe internet, tipărirea lucrărilor premiate pe suport de hârtie.

 • Persoana de contact: – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect)

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului,

condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop), vă urează:

MULT SUCCES!Revista AC nr. 12 / 2020

AC-12

Revista AC nr. 11 / 2020

Revista AC nr.10 / 2020