INVITAȚIE LA CONCURS!!!

Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 01 03 2024 – 30 09 2024, Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VIII-a, 2024, concurs destinat copiilor cu vârste de la 4 la 18 ani.

Proiectul- Concurs național de creație artistică„Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VIII-a, 2024 – se va desfășura după următorul calendar al activităților:

 • 01 03 2024 – 10 05 2024:
  • Perioada de pregătire;
  • Perioada de implementare și promovare a proiectului;
  • Perioada de trimitere a lucrărilor (concurenții vor expedia creațiile artistice, conform regulamentului concursului, prezentat mai jos);
 • 15 05 2024 – 30 06 2024: START CONCURS!!!
  • Perioada contabilizării lucrărilor literare (online) și plastice (fizic);
  • Perioada jurizării lucrărilor literare (online) și plastice (fizic); – Desemnarea câștigătorilor;
  • Prezentarea de ansamblu a desfășurării concursului, a tabelelor cu premianții (pe suport electronic);
 • 01 07 2024 – 30 09 2024: Expedierea diplomelor și a premiilor;
  • Pregătirea fizică a diplomelor de participare, a diplomelor premii și a adeverințelor pentru cadrele coordonatoare;
  • Pregătirea fizică a premiilor, a plicurilor/coletelor;
  • Expedierea fizică a diplomelor de participare, a premiilor, a adeverințelor prin Poșta Română și curierat.

Premiile constau în: diplomă, revistă, carte, lucrare plastică, publicare în Revista AC (revista trimestrială a asociației, de informare și promovare a culturii), publicare de carte – antologia concursului, organizare de expoziții și prezentări de carte, în cadrul activităților asociației, atestate pentru personalul educațional participant, necesare dosarului personal, tabere de creație artistică etc. (publicarea se va face online și pe suport de hârtie).

Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VIII-a, 2024, va fi promovat prin internet: pe site-urile asociației, pe Google, WordPress, Facebook, LinkedIn; prin e-mail:

invitații transmise direct unităților educaționale; prin materiale promoționale (afișe, pliante, flyere etc.)

Componența Juriului:

Președintele Juriului:D-l STelu Pop;

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Valeriu Barbu – scriitor, promotor cultural, fondator Cenaclul de la Roma, Italia;

D-na Diana Monica Mănescu – profesor & traducător & scriitor – Olanda;

D-na Carmen Georgeta Popescu – scriitor, Uniunea Scriitorilor din România – Târgoviște, Dâmbovița;

D-na Lilioara Macovei – scriitor&artist plastic&redactor&fondator revista Agora Artelor – Bacău;

D-na Angela Nesteriuc – profesor & redactor revistă & scriitor – Suceava;

D-na Marilena Luciu – profesor – Clubul Copiilor Medgidia, Constanța;

D-na Leontina Copaciu – profesor – Palatul Copiilor Cluj-Napoca;

D-ra Raluca Macovei – licențiată litere, scriitor, redactor Revista AC, Târgu Mureș.

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia E. Peter – artist plastic, membru UAPR & prof. de ed. plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter – artist plastic, membru UAPR – Oradea, Bihor;

D-na Corina Rus – artist plastic, membru UAPR, profesor de educație plastică – Cluj;

D-l Adrian Țop – artist plastic, profesor de educație plastică – Turda, Cluj;

D-na Stanca Țop – artist plastic, profesor de educație plastică – Câmpia Turzii, Cluj; D-l Gavrilă Nechifor – artist plastic, membru UAPR – Turda, Cluj.

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ

,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a VIII-a, 2024

Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VIII-a, 2024, se va desfășura în perioada: 15 05 2024 – 30 09 2024 (precedat de o perioadă de pregătire, implementare și trimiterea lucrărilor, începând cu 01 03 2024 – 10 05 2024)

Concursul este structurat pe două secțiuni: literară și plastică, (corespunzător următoarelor categorii de vârstă):

Creație literară Creație plastică

4 – 6 ani
10 – 12 ani7 – 10 ani
13 – 15 ani11 – 14 ani
16 – 18 ani15 – 18 ani

I. În categoria creațiilor literare, vor fi înscrise lucrări aparținând celor trei genuri literare: liric, epic și dramatic;

 • Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, Cântec…)
 • Proză (Nuvelă, Schiță, Basm, Legendă…)
 • Eseu
 • Piesă de teatru scurt
 • Lucrările literare SE TRIMIT ONLINE!!!, pe adresa de e-mail: stelu_p@yahoo.com sau constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro, redactate cu diacritice, cu font CAMBRIA, la 1,15 rânduri și corp de literă 12,
 • o singură lucrare, pe maxim trei pagini, format A4, pentru fiecare concurent.

* Lucrările care conțin erori gramaticale grave, NU vor fi înscrise în concurs!!!

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR LITERARE : 01 03 2024 – 10 05 2024

II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen de tehnici, pe format A4 – A3) – se va trimite o singură lucrare de participant.

În categoria creațiilor plastice, pot fi înscrise:

 • Desene
 • Grafică
 • Picturi pe carton, pânză, sticlă, lemn…
 • Sculptură miniaturală
 • Lucru manual popular
 • Colaje
 • Origami
 • Fotografie alb negru, color

 Lucrările plastice vor fi expediate prin Poșta Română, curierat sau aduse personal, pe adresa: CLUBUL COPIILOR TURDA, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 23, Turda, județul Cluj, telefon: 0264 311 536, e-mail: clubturda@gmail.com, cod poștal: 401139, cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL ,,ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, 2024

Persoane de contact: – Cristian Farcaș, tel: 0757 088 201(secretar proiect)

– Letiția Cioban, tel: 0757 999 257

PERIOADA DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR PLASTICE : 01 03 2024 – 10 05 2024.

* Fiecare profesor coordonator poate să înscrie în concurs maxim 3 lucrări literare, sau plastice.

** Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini listate de pe internet.

*** Tema lucărilor este una liber aleasă.

**** Toate lucrările trebuie să poarte un titlu.

**** Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

 • Nume și prenume participant
 • Vârsta
 • Unitatea educațională, clasa/grupa, Profesor, Educator…
 • Adresa unității educaționale sau a profesorului coordonator
 • Număr de telefon al unității educaționale sau al profesorului coordonator
 • Adresa de e-mail a cadrului coordonator
 • Dacă participantul nu aparține unei unități educaționale, va indica date de contact:

număr telefon, adresă de e-mail, adresă poștală

* La lucrările plastice, aceste date vor fi evidențiate pe verso, prin etichetă atașată lucrării.

** La lucrările literare, datele se vor menționa la finalul lucrării, în colțul dreapta jos.

*** Lucrările care nu vor respecta această cerință, NU vor fi înscrise în concurs!

 • Cadrele didactice, care înscriu copiii în concurs, vor trimite, OBLIGATORIU, un tabel nominal cu participanții, conform cu cel din anexă, pentru fiecare secțiune de creație în parte, certificând prin semnătură verificarea lucrării.
 • Fiecare participant, prin înscrierea lucrării în concurs, își dă Acordul pentru dreptul de publicare și expunere, precum și pentru prelucrarea datelor personale, conform normativelor europene în vigoare (679/2016), pentru evidențierea participării la acest concurs.
 • Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în Fondul Cultural al Asociației culturale ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte din viitoarele proiecte ale Asociației.
 • Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, NU vor fi înscrise în concurs.
 • Jurizarea va avea loc în perioada: 15 05 2024 – 15 06 2024. La jurizarea lucrărilor se va ține cont de: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică, tehnica utilizată, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, publicare în reviste și cărți, tabere de creație, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în cadrul proiectelor Asociației, promovare pe internet, tipărirea lucrărilor premiate pe suport de hârtie.
 • Persoana de contact: – Constantin Popuța, tel: 0740 641 516 (manager proiect) Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel: 0740 641 516, 0741 700 096.

Echipa Proiectului, condusă de Managerul de Proiect,

Constantin Popuța (STelu Pop),

vă urează:

MULT SUCCES!