Concursul național de creație artistică,

,, Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,  ediția a IV-a, 2020

(analiză de ansamblu, date statistice)

            Concursul național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, este organizat de Asociația culturală, ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj și Clubul Copiilor Turda, a căror contribuție logistică a dus la buna organizare și desfășurare a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională. Prin mutarea sediului asociației la Turda, în  județul Cluj, asociația găsește pe aceste meleaguri parteneri și colaboratori  care sprijină și susțin logistic și material proiectele culturale și sociale puse în slujba promovării culturii.            

              Proiectul – Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”,  ediția a IV-a, 2020, raportat la scopul, obiectivele, beneficiarii, impactul artistic-cultural și social-economic, este  „Cartea de vizită” a Asociației culturale, „Cartea, izvor de cultură”, ocupând un loc de frunte în cadrul proiectelor și activităților asociației. Acest proiect a stat la temelia ființării asociației.

            Implementarea și Promovarea Concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020 (prin programul  de activități stabilit de echipa proiectului), derulate pe o perioadă de 43 zile (01 02 2020 – 14 03 2020), a precedat desfășurarea efectivă a concursului, care  s-a derulat pe o perioadă de 107 zile (15 03 2020 – 30 06 2020), urmând  o altă perioadă de 31 zile (01 07 2020- 31 07 2020), în care au fost jurizate lucrările înscrise în concurs, desemnarea premianților, urmate de  prezentarea unei  analize de ansamblu și a datelor statistice, cu referire la acest concurs de anvergură națională.

           Proiectul – Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, sintetizat în anunțul și regulamentul concursului, a făcut obiectul  promovării prin:

– internet; pe site-ul Web al asociației: https://www.carteaizvordecultura.ro,  carteaizvordecultura@gmail.com, https://www.facebook.com/carteaizvordecultura/ ;

–  site-uri de cultură: Dialoguri culturale: http://junimeadigitala.ning.com/

– LinkedIn, Google, Facebook, WordPress…

– blogurile personale ale membrilor echipei proiectului, ale membrilor activi și colaboratorilor  asociației;

– transmiterea invitațiilor de participare; invitații trimise pe e-mail-urile instituțiilor educaționale și culturale din țară (40 de Inspectorate Județene Școlare, peste 1200  instituții educaționale din țară, 45 de cluburi și palate ale copiilor, școli  și licee de artă, prin canalul infodidactic etc.);

– următoarele materiale de informare și publicitate: 50 exemplare afișe A3, 300 exemplare pliante, 500 exemplare flyere, 800 diplome, 300 exemplare revistă, 200 exemplare carte.

              Pe scena competiției creației artistice, am oferit  șanse egale de participare tuturor competitorilor, în care a primat talentul, pasiunea și dorința de susținere și promovare a culturii.

              În perioada 15 03 2020 – 30 06 2020,  au fost  primite 720  lucrări, aparținând celor două secțiuni de creație artistică (literară și plastică), din 31 de județe ale țării: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița–Năsăud, București, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Covasna,  Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea.  Din totalul de 720  lucrări, au fost încrise în concurs (conform Regulamentului concursului), un număr de 718  lucrări (303 la secțiunea literară și 415 la secțiunea plastică).

               În urma jurizării efectuate în perioada 01 07 2020- 15 07 2020, de către un juriu format din:

 D-l STelu Pop (președinte asociație, redactor șef revistă), din  județul Cluj – președintele juriului;

Membrii juriului – secțiunea creație literară:

D-l Valeriu DG Barbu, scriitor –  Roma,  Italia;

D-na Lilioara Macovei, scriitor & artist plastic & redactor revistă – Bacău;

D-na Diana M. Mănescu, profesor & traducător &  scriitor – Olanda;

D-na Carmen Georgeta Popescu,  scriitor, Uniunea Scriitorilor din România –  Târgoviște, Dâmbovița;

D-l Mihai Cotea, scriitor & traducător & redactor revistă – Sibiu;

D-na Leontina Copaciu, profesor, Palatul Copiilor Cluj Napoca;

D-na Simona Șandor, profesor, Clubul Copiilor Câmpia Turzii, Cluj;

Membrii juriului – secțiunea creație plastică:

D-na Claudia Peter, artist plastic & profesor de educație plastică & scriitor – Oradea, Bihor;

D-l Adrian Peter, artist plastic – Oradea, Bihor;                                                                                            

D-l Cristian Tӧmlӧ, artist artă fotografică, editor foto-video – Turda, Cluj;

D-na Corina Rus, profesor, Clubul Copiilor Turda, Cluj;

D-l Adrian Țop, profesor, Clubul Copiilor Turda, Cluj.

Au fost desemnați premianții pe cele două secțiuni (115  premii – la secțiunea creație literară, și 125  premii – la secțiunea creație plastică), cu un total de 240 premii (aprox. 30% din totalul participanților), având următoarea structură: Mențiune, Mențiune Specială, Premiul III, Premiul II, Premiul I, Premiul Special. Cu cele 240 de premii, au fost premiați copii de la 4  la 18 ani, aparținând  următoarelor grupe de vârste: până la 6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani.

                 Fiecare participant la acest concurs național de creație artistică este un câștigător, prin oportunitatea oferită de a-și etala talentul creativ, folosind mijloace de exprimare din cele mai variate.

                 Participanții la concurs  provin din  instituții educative și culturale de stat și private, din mediul rural  și  urban; de la grădinițe,  școli pregătitoare,  școli gimnaziale, licee teoretice, tehnice și de specialitate, școli și licee speciale pentru elevii cu dizabilități, licee teologice, colegii naționale, palate și cluburi ale copiilor, școli și licee de artă etc. Au participat la concurs copii de diferite naționalități; români, maghiari, germani etc., care au găsit pe scena competiției creației artistice oportunitatea etalării talentului creativ,  manifestat prin forme din cele mai diverse, aducând o notă de frumos, de speranță,  de lumină, zâmbet  pe chipul și-n sufletul cititorului și privitorului actului cultural.

                    Toți cei 715 concurenți vor primi prin Poștă sau curierat – diplome de participare, respectiv, diplome-premiu pentru cei 240 premianți (ale căror premii constau în carte și revistă, publicarea lucrării premiate în revista AC, revista asociației, publicarea în cartea „Antologia tinerelor talente – 2020”, prezentarea și expunerea lucrărilor premiate în cadrul unor expoziții – EXPO CULTURA – 2020…), cadrele educative vor primi adeverințe de participare la acest act cultural și educativ, necesare dosarului personal.

                   Concursul național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020, pornind de la cele două repere – zâmbetul și zborul – căutând să definească existența ca ființă de sine stătătoare a Copilului, ce dă sens și rost vieții umane, a existenței noastre în Univers, din dorința de-a dărui momente de normalitate, trecând  peste bariere și ziduri impuse de această perioadă întunecată pe care o trăim, uneori cu eforturi ce depășesc înțelegerea umană, având ca scop- redarea speranței, a zâmbetului și a zborului copiilor noștri, spre înalturi.

                  Făcând o analiză de ansamblu a acestui act cultural și educațional, de anvergură națională, constatăm că au fost realizați toți parametrii pentru a atinge scopul și obiectivele propuse, cu direcții bine definite spre grupurile țintă, implicit spre beneficiarii proiectului.

                  Rezultatele proiectului s-au materializat în:

susținerea și promovarea tinerilor talentați în domeniul artistic și cultural;

dezvoltarea competitivității și a calității în manifestările culturale;

implicarea unui număr cât mai mare și cât mai larg de participanți, la astfel de competiții culturale;

atragerea și implicarea societăților comerciale, a oamenilor de afaceri, în susținerea și promovarea  actului cultural; 

promovarea instituțiilor de stat și private, care susțin acest proiect;

promovarea prin publicarea în Revista AC, revista trimestrială a asociației, a proiectului, Concurs național de creație artistică,  „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a, 2020;

promovarea partenerilor,  sponsorilor și instituțiilor care sprijină acest act cultural;

promovarea tinerelor talente, prin publicarea lucrărilor premiate în Revista AC nr. 9, 10 și 11, numere dedicate concursului, revistele  vor apărea în mediul online și pe suport de hârtie; tipărirea unei cărți – „Antologia Tinerelor Talente”, care va apărea până la sfârșitul anului 2020;

amplificarea relațiilor culturale, între instituțiile partenere și implicate în desfășurarea  acestui proiect.

                  Toate acestea au putut fi realizate prin participarea și implicarea  partenerilor noștri: Palatul Copiilor Cluj și Clubul Copiilor Turda.  Prin implicarea și contribuția materială, a sponsorilor și colaboratorilor noștri: S.C. Superex S.R.L. Arad, S.C. Center Point S.R.L. Turda, Compania de Apă Arieș Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S. C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. I&C Transilvania Construcții S.R.L. & S.C. Transilvania Impact Import-Export S.R.L. Turda, S.C. HTI International S.R.L. Brașov-Cluj.

              La realizarea acestui proiect, prin implicare directă și voluntariat, prin pasiune și dăruire,  au participat toți membrii echipei proiectului: Constantin Popuța (Manager proiect), Cristian Farcaș (Secretar proiect), membrii: Diana Bănete, Mihai Cotea, Lilioara Macovei, Cristian Tömlö, Claudia Elena Peter.

            Mulțumim tuturor: participanți, profesori coordonatori, parteneri și sponsori, colaboratori, membri ai juriului, echipei proiectului, pentru implicare și dăruire, pentru realizarea acestui act cultural și educațional, de anvergură națională.

            Interacțiunea  dintre  participanții  provenind din medii diferite, din mediul rural și urban, din diferite instituții educaționale și culturale, de stat și private, abordarea diferitelor forme de exprimare a talentului creator, dezvoltarea competiției în exprimare și manifestare, etalarea talentului,  prețuirea și recunoașterea adevăratelor valori, legarea de noi prietenii bazate pe determinare, deschidere, afinitate și respect reciproc, animați de cunoaștere, pasiune și dăruire, au contribuit împreună la scopul propus, acela de a promova cultura

     Toate acestea reliefează unicitatea, sustenabilitatea și durabilitatea concursului ce poartă un nume bine definit:                                                                                                                          

                Concurs național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi