Post Author: STelu Pop

...un suflet de copil în zborul lui de fluturi... astfel se definește, omul simplu, frumos pe interior prin frumusețea simplității sale, făuritorul de frumuseți, izvorâte din Suflet- STelu Pop, născut la 16 10 1957 în Sântana, jud. Arad, în prezent domiciliat în jud.Cluj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *